23948sdkhjf

Klimasats: Se hvilke 42 kommuneprosjekter som deler 62 millioner kroner i støtte

Miljødirektoratet ser en betydelig utvikling i antall utslippsfrie maskiner på byggeplassene fra de første prosjektene i 2016 og fram til nå.

KLIMASTØTTE: 42 kommuneprosjekter får 62 millioner kroner til å kutte utslipp av klimagasser, melder Miljødirektoratet.

Direktoratet deler ut 62 millioner kroner til kommuner som vil kutte utslipp av klimagasser. Ti fylker får støtte i denne søkerunden. Totalt har Miljødirektoratet tildelt 272 millioner kroner i 2022.

Under ser du oversikten over de 42 prosjektene som har fått støtte høsten 2022:

Elektrisk sitteklipper HAUGESUND KOMMUNE Rogaland (N) 40 000
Innkjøp av ny krokbil NORDRE FOLLO KOMMUNE Viken (N) 80 000
Innkjøp av elektrisk hjullaster MOLDE KOMMUNE Møre og Romsdal (N) 136 000
Hole Ungdomsskole - Kartlegge mulig klimatiltak HOLE KOMMUNE Viken (N) 150 000
Sande skule - klima- og miljøvenleg rehabiltering SUNNFJORD KOMMUNE Vestland (N) 150 000
Klimatiltak knyttet til flere Anleggsprosjekter LØRENSKOG KOMMUNE Viken (N) 160 000
Vanse skole - utbygging FARSUND KOMMUNE Agder (N) 169 500
Kartlegging av klimatiltak ved samlokalisering LÆRDAL KOMMUNE Vestland (N) 200 000
Putten bofellesskap HAMAR KOMMUNE Innlandet (N) 200 000
Åsen skole - Tidligfase vurderinger Klimatiltak LØRENSKOG KOMMUNE Viken (N) 200 000
Tidleg kartlegging av klimatiltak for Verdensar FJORD KOMMUNE Møre og Romsdal (N) 230 000
Psykiatriboliger med bemanning BIRKENES KOMMUNE Agder (N) 262 800
Klimavennlige industribygg, Myldr Energipark FYRESDAL KOMMUNE Vestfold og Telemark (N) 300 000
Prosjekt "Tydal framover" TYDAL KOMMUNE Trøndelag (N) 350 000
ÅBOAS GJESDAL KOMMUNE Rogaland (N) 350 000
Ny barnehage Ridabu HAMAR KOMMUNE Innlandet (N) 350 000
Kvaleberg skate-, idrettshall og bydelshus STAVANGER KOMMUNE Rogaland (N) 350 000
94106055 Reppe - Vikåsen, gang- og sykkeltilbud TRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag (N) 350 000
Effekt- og energibehov på utslippsfri BA-plasser OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN Oslo (N) 350 000
Klimavennlig fornyelse av kontorbygg MALVIK KOMMUNE Trøndelag (N) 350 000
Klimatiltak i bygg/installasjoner innen VA HAMAR KOMMUNE Innlandet (N) 350 000
Utredning av gjenbruk/ombygging av svømmehall RISØR KOMMUNE Agder (N) 350 000
Betong lavkarbon ekstrem 2, Produksjonskjøkkenet TRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag (N) 365 167
Vik bru - bevaring av smia bygningen INNLANDET FYLKESKOMMUNE Innlandet (N) 416 000
Anskaffelse nullutslippskjøreøyer ÅS KOMMUNE Viken (N) 480 000
Investering i elektrisk minigraver og feiebil ARENDAL KOMMUNE Agder (N) 600 000
Elektrisk gravemaskin, hjullaster og feiemaskin KRISTIANSAND KOMMUNE Agder (N) 610 000
Merkostnad for utslippsfri anleggsplass DRAMMEN KOMMUNE Viken (N) 648 000
Innkjøp av EL-drevet feiebil SUNNDAL KOMMUNE Møre og Romsdal (N) 800 000
Tyholtveien øst, veg og VA TRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag (N) 822 450
Utslippsfri byggeplass Produksjonskjøkkenet TRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag (N) 885 000
Løren aktivitetspark og flerbrukshall OSLOBYGG KF Oslo (N) 900 000
Langgrunna Merkostnader klimatiltak LØRENSKOG KOMMUNE Viken (N) 985 500
Vik bru - ombruk av gammel bru INNLANDET FYLKESKOMMUNE Innlandet (N) 1 350 000
Gjennomføring av klimatiltak for undervisningsfjøs MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Møre og Romsdal (N) 1 700 000
Ombruksbygging Laukvik skole VÅGAN KOMMUNE Nordland (N) 1 725 000
Deleløsning for maskiner og utstyr OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN Oslo (N) 1 750 000
Nye Hafslo barnehage LUSTER KOMMUNE Vestland (N) 3 000 000
Merkostnader ved innkjøp av klimavennlige kjøretøy OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN Oslo (N) 4 300 000
Bussanlegg Follo Drøbak VIKEN FYLKESKOMMUNE Viken (N) 12 000 000
Utslippsfri byggeplass på nye Stovner Bad OSLOBYGG KF Oslo (N) 12 000 000
Bussanlegg Follo Vestby VIKEN FYLKESKOMMUNE Viken (N) 12 000 000

Norges største utslippsfrie byggeplass

Miljødirektoratet gir 12 millioner kroner til utslippsfri byggeplass ved byggingen av Stovner bad. Dette er Oslo kommunes og kanskje Norges største byggeprosjekt med så omfattende bruk av elektriske gravemaskiner. Badet skal stå ferdig i 2025.

- Mange kommuner tar ansvar for å lede an i utviklingen mot mer miljøvennlige bygg. Hvordan selve byggeplassen driftes, materialene som velge og energibruken i det endelige bygget bidrar. 42 kommuner får nå støtte til konkrete tiltak, og de har vist stor kreativitet og handlingsvilje i søknadene. Utslippsfrie byggeplasser er et godt eksempel på tiltak som får støtte. Med dette bidrar kommunene både til å bygge kompetanse hos seg selv og i byggenæringen, og til at det blir mer attraktivt å investere for eksempel i elektriske gravemaskiner og annet utslippsfritt utstyr, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Miljødirektoratet har undersøkt klimaeffekt av å bruke utslippsfrie maskiner på byggeplasser som har fått Klimasats-støtte. De ser en betydelig utvikling i antall utslippsfrie maskiner på byggeplassene fra de første prosjektene i 2016 og fram til nå.

I snitt har byggeplassene gått fra én elektrisk maskin, til fire-fem maskiner per byggeplass. Samtidig rapporterer kommunene at det fremdeles er vanskelig å få tak i de store, elektriske maskinene, da det foreløpig er få av dem på markedet,..

Reduserer utslipp med 38 prosent

Tydal kommune har søkt Klimasats-støtte for første gang, og fått penger til å kartlegge klimatiltak ved byggingen av et felles helse- og administrasjonsbygg.

Kommunen skal kartlegge mulighetene for å gjenbruke bygningsmasse og inventar fra eksisterende bygg, bruke klimavennlige materialer og byggemetoder, redusere arealbruk og finne energieffektive løsninger.

– Å kartlegge klimatiltak tidlig i byggeprosessen er en suksessfaktor for å bygge klimavennlig. Kartleggingen gir mye kompetanse som kan bidra til stor klimaeffekt når kommunen starter byggingen, sier Ellen Hambro.

En analyse Miljødirektoratet har gjort viser at i ni av ti kartlegginger, blir klimatiltakene enten helt eller delvis realisert i selve byggeprosjektet. Kommunene anslår at klimagassutslippene blir redusert med 38 prosent i snitt i disse prosjektene sammenliknet med byggeprosjekter uten klimatiltak.

Deler på elektriske maskiner i skolen

Oslo kommune har fått støtte til å etablere en deleløsning for mindre maskiner i Oslo-skolen.

Kommunen eier i dag over 1900 maskiner. Skolens vaktmestre skal få økt tilgang til elektriske hekksakser, gressklippere og løvblåsere. Imidlertid får de ikke én til hver skole – men færre maskiner som skolene kan dele på. Målet er at antall maskiner skal reduseres til det halve.

Ved å bytte til elektriske maskiner og dele på færre maskiner, beregner kommunen at utslippene vil reduseres med 50 prosent. Dette betyr en utslippsreduksjon på over 400 tonn CO2 per år. Kommunen estimerer at maskinene vil leve i cirka åtte år, noe som til sammen vil gi en utslippsbesparelse på i overkant av 3000 tonn CO2.

Om å søke i 2023:
• Miljødirektoratet deler ut 100 millioner kroner i 2023.
• Frist for å søke Klimasats-støtte neste år er 1. mars 2023.
• Søknadsskjema åpner på nyåret.

Fakta om Klimasats
• Støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016.
• Støtten bidrar til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.
• Støtten er utløsende for at tiltakene blir gjennomført, og kommunen må ha egeninnsats.
• Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg.
• Miljødirektoratet deler resultater og erfaringer fra prosjektene gjennom webinarer,
klimapodcast for kommunene, veiledning på nett og fysiske og digitale samlinger.
• Klimasats støtter ikke klimatilpassingstiltak. Miljødirektoratet har en egen tilskuddsordning for kunnskap om klimatilpasning.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Miljødirektoratet

KLIKK for alle artikler i Tungt og fossilfritt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094