23948sdkhjf

INNLEGG: Å holde lastebilhjulene i gang

Mangelen på kvalifiserte yrkessjåfører fortsetter stadig å øke og situasjonen er alvorlig. General Manager Armend Krasniqi skriver hvordan Dachser Norway tenker om problemstillingen.

TUNG DEBATT: De siste årene har nyhetsbildet for transportbransjen vært preget av den store mangelen på lastebilsjåfører.

Dette har blitt videre aktualisert ved IRU (International Road Transport Union) sin rapport om sjåførmangel: «Driver Shortage Global Report 2022».

Rapporten viser et vedvarende globalt problem, hvor mangelen på arbeidskraft vil ha konsekvenser, ikke bare for transportbransjen, men samfunnet som helhet.

I rapporten fra IRU kan man blant annet lese at over 2,6 millioner lastebilsjåførjobber ikke ble fylt i 2021.

I Europa økte antallet ledige lastebilsjåførstillinger med 44 % mellom januar og september 2022 og det regnes at dette vil være en faktor i redusert vekst i veifraktbransjen i 2022, viser rapporten fra ICU.

Noe man må forholde seg til

Veitransport utgjør et grunnleggende bindeledd i den globale økonomien og i verdikjedene. Sjåførmangelen vil dermed ikke kun påvirke logistikkbransjen, men hele forsyningskjeder som igjen kan føre til ustabilitet i økonomien, høyere priser for forbrukere og ineffektive mobilitetsmønstre.

Situasjonen med mangelen på sjåfører er kritisk, men en realitet vi i transportbransjen er nødt til å forholde oss til i Dachser Norway. Transportselskaper kan generelt bidra til å gjøre sjåførfaget mer attraktivt, og å støtte sine samarbeidspartnere til å finne kvalifisert arbeidskraft. Et annet viktig punkt for Dachser Norway er å sørge for å integrere sjåførene i virksomheten, ved å sørge for tett samarbeid og at sjåførene blir en del virksomheten.

I Dachser har vi lite utskiftninger av sjåfører og de fleste av sjåførene har vært hos oss i mange år. Dette forteller at de trives å jobbe med oss. Hos Dachser arbeider sjåførene med en algoritme som skaper et optimalisert ruteforslag for sjåføren basert på ulike parametere som tids- og miljøpåvirkning, men til syvende og sist er vi avhengig av sjåførenes ekspertise og kunnskap – uten sjåfører er det ingen transportbransje.

Årsakene er sammensatte

Sjåførmangelen er et strukturelt problem på verdensplan. I Norge anslår Norges Lastebileier-Forbund og Asko Nord AS at vi vil trenge rundt 10 000 flere lastebilsjåfører innen ti år.

Årsakene til mangelen på sjåfører er sammensatt og mangfoldig. Det som diskuteres som noen av de primære grunnene til problemet er alt fra en negativ offentlig oppfattelse av sjåføryrket, dårlig lønn og arbeidsvilkår, lovmessige krav til arbeidstider og lange arbeidsdager, lærermangel og høye kostnader knyttet til sertifikater og opplæring.

En annen grunn som nevnes er også den lave andelen av kvinnelige sjåfører. Tall fra SSB viser at kun 3 prosent av alle lastebil- og trailersjåfører i Norge er kvinner.

Det er også et faktum at det er høy gjennomsnittsalder på dagens sjåfører hvor mange nærmer seg pensjonsalder, sammenfalt med generelt liten interesse for yrkessjåførfaget blant unge.

«kal vi beholde våre sjåfører og rekruttere nye må vi arbeide aktivt for å se hva vi kan gjøre, både som en norsk aktør, men også som en stor internasjonal logistikkvirksomhet. Vi har et ansvar og vil ta med oss problemstillingen inn i 2023, for dette er ikke et problem som forsvinner med det første.

Armend Krasniqi, General Manager i Dachser Norway 

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.046