23948sdkhjf

Anleggsstart tidlig 2024: Nytt renseanlegg i Kongsberg

Det er en leverandør-konstellasjon av Hab Constructions AS, Rambøll, Hias og Biowater Technology som skal bygge renseanlegg i Sellikdalen for Kongsberg kommune.

TUNGT ANLEGG: Kongsberg kommune har tatt et stort steg på veien mot et renseanlegg med høye ambisjoner til utnyttelse av ressursene i avløpsvannet.

Det er Rambøll som skriver dette i dagens pressemelding. Kommunene har nemlig underskreevte en såkalt samspillskontrakt med denne leverandør-konstellasjonen:

  • Hab Constructions AS
  • Rambøll
  • Hias
  • Biowater Technology

- Nå skal vi utvikle prosjektet videre ut fra de kravene som kommunen setter til oss, sier Christian Tanum, administrerende direktør i Hab Constructions AS.

Jens Sveaass, som er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, opplyser at de fikk inn fem tilbud på jobben.

- Det er mange kommuner som er i samme situasjon som oss, der de må se på nye løsninger for renseanlegg. Vi opplever at markedet derfor ønsker å posisjonere seg innenfor dette segmentet, med tanke på alt det som vil skje i årene som kommer.

Prosjektering, design og rensing

Rambøll skal stå for prosjektering av renseanlegget, hvor Kongsberg skal sikre vannmiljøet i Numedalslågen - og dermed også Oslofjorden. 

- Dagens anlegg er nedslitt. Nå skal vi finne nye løsninger slik at Kongsberg kommune kan væretrygge på et nytt anlegg i mange år framover, sier Tor Håkonsen, avdelingsleder for vannrensing.

Rambøll og selskapets arkitekter i Henning Larsen skal også levere den arkitektoniske løsningen på det nye renseanlegget. - Bygget blir godt synlig fra både E134 og Teknologiparken. Det er viktig med gode visuelle kvaliteter, sier han.

Selve renseteknologien er det selskapet Biowater Technology som står for, og skal sikre et prosessanlegg som bruker minimalt med kjemikalier, gir stabil drift under varierende forhold, reduserer driftskostnader og klimafotavtrykket.

Tett i samspill i 2023

En samspillkontrakt innebærer et tett samarbeid mellom partene, og skal være med på å løfte kompetansen for alle de involverte i prosjektet.

- Dette skal vi gjøre sammen og vi skal finne fram til kloke løsninger til det beste for fellesskapet. Dette kommer til å bli kjempenyttig for oss, og vi ønsker å være med på å ta et samfunnsansvar. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier Tanum på vegne av konstellasjonen.  

I løpet av 2023 skal arbeidet med det nye renseanlegget detaljplanlegges. Fase 1 av prosjektet går ut dette året. Den første politiske behandlingen kommer ved årsskifte. Da skal politikerne vedta en totalramme og avgjøre om det er dette man skal gå for.

Hvis alt går som planlagt, kan byggefasen igangsettes i løpet av starten av 2024.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Rambøll

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.047