23948sdkhjf

Skanska på utleiekonferansen

Innovasjoner i BA-næringen skaper muligheter for utleiebransjen, samtidig som innovasjoner i utleiebransjen skaper muligheter for BA-næringen.

TRUSLER ELLER MULIGHETER: Jo Mortensen i Skanska forteller at innovasjoner i BA-næringen skaper muligheter. Men det kan like fullt være en trussel om det ikke håndteres på rette måten.

- En innovasjon er ikke den lure idéen, men selve anvendelsen av den. Innovasjonen kommer når idéen er tatt  i bruk over tid, forteller Mortensen.

Mortensen presiserer at innovasjon er uforutsigbart, det er risikabelt, krevende og ubehagelig.

Innovasjon bygger på forskning og utvikling og aktiviteter som skaper innsikt og forståelse.

Målet er å generere økonomisk aktivitet, men man må ha et forhold til risikoen. Oppsiden ligger i å få mer effekt i det man gjør.

Veksten i BA-næringen har vært flat lenge

- Mens andre næringer har hatt effektivitetsvekst, har vår næring ligget flatt og har gjort det lenge. Nedsiden er liten i BA-næringen, mens potensialet er stort, sier Mortensen.

Mortensen har sammenlignet innovasjonsgraden i ulike næringer og konkludert med at utleiebransjen er dårligere på innovasjon.

- Vi trenger både produkt-, organisasjon-, prosess- og teknologi-innovasjon. Der har vi har mer jobb å gjøre, sier Mortensen.

- Jeg tror på teknologien og effekten, men i realiteten tar det lenger tid før resultatene kommer enn mange tror. Man er derfor nødt til å kunne stå i en situasjon lenge, sier Mortensen.

Endring er uunngåelig

Hvis endring er uunngåelig, hvor lang er lunta spør Mortensen. Og hvor stod blir smellen for utleiebransjen? Nedenfor er en liten oversikt over hvor lang lunta er i forskjellige bransjer og hvor stor en eventuell smell kommer til å være. Eller som Mortensen presiserte; kanskje har det allerede skjedd for noen av disse bransjene, siden dette ikke er en helt ny fremstilling.

 

Det store spørsmålet er hva som skjer i BA næringen og hvordan det påvirker utleiebransjen.

"Alle" vil inn i tidligfase.

Ved ulike kontraktformer er det et fellestrekk at alle vil komme inn i tidlig-fase med sin kompetanse. Mortensen forteller at flere nå ser verdien av å møtes tidligere og planlegge prosjektet sammen. Dette fører kanskje til en tregere start, men også til at kvaliteten på prosjektet går opp og kostnadene blir mindre. 

- Det er altså behov for kompetanse i tidlig-fase, men blir de ulike utleierne invitert inn på dette tidspunktet av prosjektene?, spør Mortensen.

Hvis dette ikke er tilfellet, bør man følgelig gripe sjansen og invitere seg selv inn. For i utleiebransjen er man nok ikke flinke nok til å utnytte kompetansen som bor i denne delen av næringen.

Større kontrakter endrer risikobildet

De siste årene har kontraktene økt voldsomt både i størrelse og kompleksitet.

Det betyr at risikobildet i kontraktene samtidig endrer seg. Når det er snakk om større kapitalbinding, blir det samtidig færre skudd på én stor kontrakt mot flere små.

- Det gjør noe med vårt forhold til risiko. En del fag er heller ikke isolert sett store nok til å settes ut på en liten kontrakt, men vi setter bort flere jobber til andre på større kontrakter, sier Mortensen.

Mer data, men ikke roboter riktig ennå

- Det har vært snakk om det lenge, men robotene kommer ikke ennå. Det har lenge vært snakk om både 3D-printing og runde hus. Det også, ligger fortsatt en stund frem i tid. Men bruk av data kommer derimot for fullt, sier Mortensen.

Maskinene som leies ut blir smartere og den tilgjengelige datamengden øker. Dette må brukes bedre. Det må settes sammen, opitmaliseres, tunes og forbedres, for å levere innsikt og for å levere bedre tjenester.

- Først må data fanges, deretter brukes, men det er først når vi kan bruke data til å ta beslutninger for oss at den store gevinsten kommer, sier Mortensen.

Byggeplassene blir montasjeplasser

Hva gjør det med behovet for utstyr, når byggeplassene blir rene montasjeplasser?

- Dette er en trussel. Men det er opp til oss hva vi velger å gjøre med den. Og bærekraft blir faktisk viktigere. Så hva har vi å spille med på byggeplassen?

Optimalisering og transformasjon av maskinparken kommer, med batteribanker og grønne løsninger. Verden rundt oss forventer det. En grønn drift blir derfor en viktig og naturlig del av løsningen.

Opphav og kilder: Foredrag med Jo Mortensen i Skanska på uleiekonferansen på Gardermoen

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094