23948sdkhjf

Politiet om tyveriraidene: - Dette er organiserte kriminelle

Politiet tegner et bilde av organisert, kriminell virksomhet med arbeidsdeling i flere ledd.

MÅ SIKRE VERDIENE SINE: - Nordmenn er kanskje blitt for vant til at noen ordner opp etter at noe kriminelt har skjedd, sier politioverbetjent Jan Kevin Brunvoll til Tungt.no.

Selskaper innen transport og anlegg på Øst- og Sørlandet har vært utsatt for en rekke tyverier i vinter. Kriminelle har stjålet styringsenheter (se bilde lenger nede i artikkelen) fra parkerte lastebiler. I noen tilfeller er dørene og deler av fronten på lastebilene fjernet. Ifølge Brunvoll tar tyvene dører og frontdeler fordi de er ute etter elektronikk som sitter i dem, og fordi det kjappeste er å ta store karosserideler.

Den siste tiden er det også meldt om tilfeller av GPS-tyverier fra anleggsmaskiner og traktorer. Det ferskeste tilfellet Tungt.no kjenner til, er fra Såner i Vestby kommune. Her melder Vestby Avis om at selskapet Hagen Gjenvinning har vært utsatt for GPS-tyveri fra en bulldoser. Det er proffe folk som har vært på ferde. Skruer er skrudd ut, kabler er pent kappet. Ingenting er revet i stykker.

Politioverbetjent Jan Kevin Brunvoll (bildet) er næringslivskontakt i Øst politidistrikt. Tungt.no har snakket med ham om hva situasjonen er rundt tyveriraidene.

- Norske virksomheter er utsatt for slike tyverier fordi standarden på maskiner og trekkvogner er høy i Norge. Hardwaren i norsk utstyr er ettertraktet fordi den er ny og oppdatert, sier Brunvoll.

- Dette er organiserte kriminelle. Her er det noen som bestiller varene. Det er noen som rekognoserer, og hvis de kriminelle er utlendinger, kan det hende at de får hjelp fra norske kriminelle. Så trengs det ekspertise i form av mekaniker eller tekniker som vet hvordan man får tak i de delene man er ute etter, og som kan lære opp de som utfører tyveriene. Til slutt må noen stå for transporten og heleribiten, sier Brunvoll.

- Hva vet politiet om dem som står bak?

- Det kan være utlendinger, og det kan være nordmenn. Den som fort blir tatt, er den kriminelle som har skjønt at det er penger å tjene på for eksempel styringsenheter, og som prøver å selge en slik på finn.no, sier Brunvoll.

Tyvegods går mot øst

Politiets hypotese handler likevel om at mye av tyvegodset går mot øst, langt mot øst. Tallet på tyverier økte etter at sanksjonene mot Russland ble satt i verk. Sanksjonene har ført til at Russland sliter med å få tak i vitale deler til maskiner og trekkvogner. Transporten ut av landet skjer ifølge Brunvoll på landeveien. Tyvegods er blant annet funnet i en laksetransport.

Artikkelen fortsetter under bildet. Bildet viser lastebiler hos H Hannevold transport AS. Tyver fjernet styringsenhetene i alle åtte.

- Vi har tidligere gått ut med varsel om kriminelle fra Litauen. Vi har også sett tilfeller med rumenere og polakker, og folk fra andre land i Øst-Europa.

Informasjon gjennom etterretning

Det har skjedd flere ganger at politiet har varslet at de har ventet tyveriraid rettet mot maskiner og lastebiler. Varslene kan for eksempel stamme fra etterretningsinformasjon. Brunvoll forteller at om noe har skjedd i Finnmark, så vet de det også i Øst politidistrikt. Gjennom denne informasjonen kan politiet følge et raid gjennom ulike distrikter, og dermed utstede et varsel om at noe nærmer seg.

Men politiet samarbeider også internasjonalt, som da norsk politi ble varslet av svensk politi om at tyver som stjal hengere med last var på vei mot Norge.

- Da velger vi å gå ut med dette. Vi er nødt til å samarbeide internasjonalt. Der har vi mye å hente, sier Brunvoll.

Andre varsler kan være sesongavhengige. Nylig gikk politiet ut med advarsel om at det var ventet flere tyverier av GPS-er. Bakgrunnen er at våronna begynner nå, og at politiet har statistikk på at slike tyverier skjer oftere i mars, april og mai.

- Greier politiet å ta noen for disse tyveriene?

- Vi tar noen, men så kommer det noen andre som driver med det samme, sier Brunvoll.

Hvordan forhindre tyveriene?

Brunvoll er opptatt av at norske bedrifter må bli bedre til å sikre verdiene sine.

- Ta med GPS-en inn etter arbeidsdagen. Parker innendørs om mulig. Det hjelper, men vi har også sett tyverier fra maskiner på låven. Da er det tydelig at de kriminelle har rekognosert. Trekkvogner bør parkeres slik at noen har innsyn til dem. Videoovervåkning bør ha høyest mulig oppløsning, og det bør gjerne være flere kameraer. Bevegelsessensor med lys kan skremme tyvene, og noen bør sjekke stedet om lyset slår seg på.

- Vi ber også om at folk er årvåkne og nysgjerrige. Ta kontakt om det kommer en fremmed inn på gårdsplassen. Blir de sett, er terskelen høyere for at de kommer tilbake. Og meld fra til politiet om du har mistanke, for eksempel vie epostadressen post.ost@politiet.no, sier Brunvoll.

Han er opptatt av å få beskrivelse av folk som oppfører seg mistenkelig, og nevner farge på hår og øyne, andre kjennetegn, klær og skotøy. Fotspor kan gjenfinnes på flere steder der tyverier er begått.

- Det handler om å gjøre det vanskelig å stjele. Hva skal til for at terskelen er høyere for at de går etter mitt utstyr, er spørsmålet man må stille seg, sier Brunvoll.

Han minner også om muligheten for å velge utstyr som har ulike typer sikring slik at det ikke virker om det blir stjålet.

- Er nordmenn for sløve?

- Vi er kanskje for vant til at noen ordner opp etterpå, nemlig forsikringsselskapene. Men denne typen tyverier svir, for eksempel i form av tapt arbeidstid. Er leveransetiden lang, sitter du med skjegget i postkassa.

Opphav og kilder: Originalsak fra Tungt.no

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.156