23948sdkhjf

Sjåfør, se her: Denne appen skal gjøre livet enklere

Vegvesenets trafikk-app er under stadig utvikling. – Tungbilsjåførene er prioritert, sier app-sjefen.

WORK IN PROGRESS: App-sjef Frode Kvam (bildet) om statusen for «Vegvesen trafikk»-appen i dag, og hva de jobber med å få på plass for tungbilsjåførene framover.

Det startet i 2021, med et program med to lange ord på bokstaven f: Forutsigbar framkommelighet. Statens vegvesen skulle snu på mange steiner for å se på tiltak som skulle gjøre det lettere for sjåføren å komme fram til målet til riktig tid.

Programmet favner vidt. Det handler blant annet om koordinering av veidrift og hvordan veiarbeid kan gjennomføres bedre. Om alle de små detaljene som skaper flyt på veien, i stedet for oppstykket trafikk. Og det handler om informasjon, og om hvordan informasjonen skal presenteres for folk på veien.

Appen kalt Vegvesen trafikk er en viktig del av bildet. Tyngdepunktet av brukerne bruker mobil enten på web eller i mobilappen for å innhente trafikkinformasjon fra Statens vegvesen. Kvam venter at den utviklingen fortsetter.

Se bildekarusellen øverst i artikkelen for å få bildetekster med forklaring av det som vises på de ulike skjermbildene.

15 000 bruker tungbilmodus

Appen ble lansert i fjor, og i dag er det 70 000 sjåfører som har lastet den ned og tatt den i bruk. Kvams tallmateriale viser at rundt 15 000 av dem bruker appens tungbilmodus (mer om denne modusen lenger nede i teksten).

- Vi har prioritert tungbilsjåførene fordi de hadde dårlig tilbud fra før, sier Kvam, som er sjefingeniør og produkteier for appen.

- Yrkessjåfører er viktige veibrukere og har dyrebar last som skal frem. Veien er arbeidsplassen deres, og de utfyller en svært viktig samfunnsfunksjon. Sjåførene er opptatt av at veien er åpen, og at det er forutsigbarhet når vi må stenge den, sier Kvam.

Tungbilsjåfører som testpiloter

Kvam kaller sjåførene for «kundene». I utviklingen av appen har det vært viktig å ta «kundens perspektiv». Derfor har Statens vegvesen forsøkt å være tett på. De har snakket med sjåfører og transportfirmaer. De har vært med sjåfører på langtur. Etter at appen kom i drift, har de lest alle tilbakemeldinger de har fått fra brukerne. Noen tungbilsjåfører har meldt seg som testpiloter og følges tettere av apputviklerne.

Slik har Statens vegvesen identifisert «smertepunkter»; det som gjør jobben som tungbilsjåfør vanskelig. Det handler blant annet om mangel på sanntidsinformasjon og rådata på en strekning, ufullstendige trafikkmeldinger, ukoordinert kolonnekjøring, manglende informasjon om døgnhvileplasser og flere andre ting – som i sum kan gjøre det vanskelig å overholde kjøre- og hviletidene.

Justerer appen kontinuerlig

De som jobber med å utvikle Vegvesen trafikk-appen, har som ambisjon å redusere smertepunktene i en brukervennlig mobilløsning. De gjør det ut fra en arbeidsmetode som er kjent fra store teknologiselskaper: En ny løsning blir gjort tilgjengelig for brukerne uten at den nødvendigvis er perfekt. Deretter studerer utviklerne brukerdata og tilbakemeldinger: Hvordan er løsningen blitt brukt, og hvilke funksjoner er blitt tatt i bruk? Så gjør de nye justeringer på appen. Et eksempel:

- I en tidlig versjon var ikke veiarbeid satt som «default» varsling. Funksjonen var der, men den var ikke slått på. Vi fikk tilbakemeldinger fra sjåfører som lurte på hvorfor de ikke så i appen at det var veiarbeid på et sted de kom til. Da valgte vi at standardinnstillingen skulle være at varsling om veiarbeid var slått på. Deretter har vi sett at funksjonen brukes mye mer, sier Kvam.

Se bildekarusellen øverst i artikkelen for å få bildetekster med forklaring av det som vises på de ulike skjermbildene.

Sammen med Kvam har Tungt.no sett på hva Vegvesen trafikk-appen har i dag av løsninger som er av spesiell interesse for tungbilsjåfører, og hva utviklerne ønsker å tilby etter hvert.

Tungbil-rettet ruteplanlegger

- Dette er noe av det som skiller vår app fra Google Maps. Tungbilsjåfører har behov for informasjon om høydebegrensninger og bruksklasse. Så godt som alle sjåførene vi har snakket med i dette arbeidet, har hatt historier om hvordan andre karttjenester har ledet dem til steder med for lav høyde eller lignende, gjerne med påfølgende rygging, sier Kvam.

I tungbilmodusen kan sjåføren legge inn lastebilens høyde, lengde, aksellast og totalvekt (bruksklasse), samt velge kjøretøykategori (eksempelvis tømmerbil). Disse parameterne brukes når appen foreslår reiserute. Er lastebilens høyde satt til 4,5 meter, vil den ikke foreslå ei rute der det kun er 4,4 meter under ei bru. Sjåføren vil imidlertid ikke få vite hvorfor en annen, og kanskje kortere rute, ikke kan benyttes. Kvam forklarer dette med at en må sette ei grense for informasjonsmengden – det kan bli for mye på en liten mobil.

- Vi har fått innspill om at appen kunne hatt reell høyde i tillegg, for eksempel der det er skrått under ei bru. Her har vi valgt å holde oss til skiltet høydebegrensning. Det er den som avgjør hvor en kan kjøre lovlig, sier Kvam.

Appen har ikke sving-for-navigering, selv om en dette trolig det kunne vært med på å forhindre at tungbilsjåfører styrer mot et sted på ruta der det er for lavt for lastebilen.

- Sjåførene har ikke etterspurt dette. De har ønsket en ruteplanlegger med nødvendig informasjon. Vi utelukker det ikke, men dette er langt fram, sier Kvam.

Sanntidskamera og melding om kjøreforhold

Rundt 700 webkamera er tatt inn i appen. Når sjåføren trykker på symbolet for kamera på den valgte ruta eller favorittområdet, får vedkommende se bilde fra stedet. Mange kameraer er dessuten plassert sammen med værstasjoner som gir informasjon om kjøreforhold.

- Dialogene med sjåførene viste oss at de ønsket mest mulig «rådata» av denne typen. De ønsket et bredest mulig beslutningsgrunnlag før de skulle starte turen, sier Kvam.

I lys av dette kan det virke underlig at appen mangler sanntidsinformasjon om trafikkork. Da Tungt.no sjekket reisetid for en strekning under vinterens kraftigste snøfall i osloområdet, svarte Vegvesen trafikk med normal godværs-reisetid. Google Maps viste at vi ville ha tilbrakt mye mer tid i bilen.

- Vi har tilgang til slike data, og vi er oppmerksomme på det. Vi er ikke der i dag, men ønsker å se nærmere på behovet, sier Kvam.

Døgnhvileplasser og rasteplasser

Appen viser hvor disse plassene er i dag. Tilbakemeldinger fra sjåførene handler om at de ønsker best mulig informasjon om døgnhvileplassene, særlig om når det er ledig.

- Vi jobber med å få på plass varsling basert på historisk bruk, slik Google varsler «vanligvis travelt» på et kjøpesenter midt på dagen en lørdag. Sju døgnhvileplasser har fått sanntids kapasitetsvarsling med bilde og tekst, der vi bruker kamerabasert teknologi til å telle lastebiler. Dette ønsker vi å bygge ut videre, sier Kvam.

Dialogen med sjåførene fortalte utviklerne at de også ønsket detaljert informasjon om blant annet toalettfasiliteter og dusjer. Dette dukker opp om sjåføren trykker på symbolet til en døgnhvileplass.

Bedre varsling

Som en del av programmet med forutsigbar framkommelighet lanserte Statens vegvesen en SMS-meldingstjeneste for 12 fjelloverganger til vinterferien 2022. Omfanget av denne tjenesten har økt i rasende fart, og nå kan det varsles for 195 værutsatte strekninger på fjellet og i lavereliggende strøk, inkludert 25 strekninger med økt skredfare. SMS-tjenesten har i dag 50 000 brukere.

Denne typen varsler får du også på appen om du tegner inn et område på kartet som du ønsker varsler for. Varslene kommer imidlertid ikke automatisk om du bare ber appen foreslå en rute.

- Dette er noe vi jobber med nå, sier Kvam.

Appen kan dessuten varsle når det er fare for at veien må stenge, ikke bare når veien faktisk har stengt.

- Målet er at varselet skal komme så tidlig at sjåføren har valgmuligheter, sier Kvam.

Bedre tilbakemeldingsfunksjon

Med en arbeidsmetodikk der løsninger som anses som nyttige blir lansert før alt er perfekt, ønsker og trenger app-utviklerne tilbakemeldinger. Foreløpig er funksjonen litt gjemt i appen.

- Vi jobber med et mer logisk innmeldingssystem som gjør det enklere å melde fra om feil og mangler, sier Kvam.

Tungt.no nevner et eksempel fra egne forsøk på å planlegge en rute til en gateadresse. Appen svarte med at den ikke kunne lage ruteforslag til denne adressen, som lå på privat vei.

- I utgangspunktet skal det ikke ha noe å si at veien er privat, men det finnes feil i systemet. Det er da vi ønsker tilbakemeldinger, sier Kvam.

Alt dette er steg fram mot målet, som ikke er å konkurrere ut Google Maps.

- Men vi ønsker at Vegvesen trafikk skal være appen å gå til når det drar seg til litt, sier Kvam.

Appen kan lastes ned her.

Tungt.no ønsker gjerne å høre om sjåførenes erfaringer med appen. Send oss en epost til desken@tungt.no.

Opphav og kilder: Originalartikkel fra Tungt.no

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141