23948sdkhjf
Del siden
Kurs

Bli HMS-koordinator

Periode(r)
Løpende opptakelse

En HMS-koordinator bistår bedriftens ledere med å påse at det systematiske HMS-arbeidet ivaretas på tilfredsstillende måte. Som HMS-koordinator får du ansvar for å sikre at bedriften driver et godt og effektivt forebyggende arbeid med HMS (Internkontroll), og at det settes inn nødvendige tiltak for å følge opp og nå bedriftens HMS-mål.

Kontinuerlig oppfølging, vedlikehold, forbedring og gjennomføring av bedriftens rutiner og systemer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), kvalitetssystem (KS) og samfunnsansvar inngår som en del av rollens arbeidsinstruks. Ansvar for å sikre at myndighetskrav, ISO-krav, eventuelle bransjekrav og bedriftens retningslinjer følges opp og dokumenteres inngår også i rollen. Det samme gjelder gjennomføring av risikovurderinger innen HMS, tilsyn og kontroll (vernerunder), utarbeidelse av HMS-rapporter og oppfølging og analyse av kritiske hendelser.

Hvorfor bli HMS-koordinator?
Velger du å bli HMS-koordinator fra HMS Verneingeniørskolen, får du solid og helhetlig forståelse for HMS-forhold, HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid.
Du vil dermed kunne bistå bedriften din med å realisere HMS-mål, jobbe kontinuerlig med å forbedre HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur.

Du står igjen med et meget godt læringsutbytte, som er direkte overførbart til din egen arbeidshverdag, etter at å ha fullført de 4 obligatoriske modulene.

HMS Verneingeniørskolen har flere utdanningsløp. Du kan også utdanne deg til HMS-leder eller
HMS Verneingeniør.

Ønsker du mer informasjon, kan du finne dette her: HMS Verneingeniørskolen 

Undervisnings adresse

Kabelgaten 2, 0580 Oslo
Oslo
Norge

Send til en kollega

0.046