23948sdkhjf
Del siden
Kurs

Bli HMS-leder

Periode(r)
Løpende opptakelse

En HMS-leder har ansvar for å utarbeide, lede og følge opp at det systematiske HMS-arbeidet ivaretas på tilfredsstillende måte. Som HMS-leder har du ansvar for å sikre at bedriften driver et godt og effektivt forebyggende arbeid med HMS (Internkontroll), og at det settes inn nødvendige tiltak for å følge opp og nå bedriftens HMS-mål.

Som HMS-leder skal du også kunne veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i det systematiske HMS-arbeidet og lede etablering, implementering og oppfølging av ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i henhold til lovkrav og internasjonale standarder.

Vernerunder, risikovurderinger, sikker-jobb-analyser, oppfølging av risiko for uønskede hendelser og jobbe for kontinuerlige forbedringer, samt opptre som proaktiv pådriver, rådgiver og inspirator innen HMS er også tradisjonelt sett en del av arbeidsoppgavene som HMS-leder.

Hvorfor bli HMS-leder?
Velger du å bli HMS-leder fra HMS Verneingeniørskolen, får du solid og helhetlig forståelse for HMS-forhold, HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid.

Du vil dermed kunne lede bedriften din mot å realisere HMS-mål, kontinuerlig forbedring av HMS-prestasjoner og utvikling og vedlikehold av en god HMS-kultur.

Du står igjen med et meget godt læringsutbytte, som er direkte overførbart til din egen arbeidshverdag, etter at å ha fullført 6 obligatoriske moduler og en prosjektoppgave.

HMS Verneingeniørskolen har flere utdanningsløp. Du kan også utdanne deg til HMS-koordinator eller HMS Verneingeniør.

Ønsker du mer informasjon, kan du finne dette her: HMS Verneingeniørskolen

 

Undervisnings adresse

Kabelgaten 2, 0580 Oslo
Oslo
Norge

Send til en kollega

0.051