23948sdkhjf
Del siden
Kurs

NDT Stråleverns - kurs som kvalifiserer til sertifisering

Periode(r)
Løpende opptakelse

Dette kurset gir deg en god innføring i strålevern og risikomomenter knyttet til radioaktive strålekilder og røntgenapparat. Kurset dekker kravene i «Normativt dokument - DSA-hefte Nummer 1» fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og kvalifiserer deg til sertifiseringseksamen som sertifisert arbeidsleder.

Innhold
Vårt mål er å gi deg en bedre forståelse av sikkerhetsaspektene som er knyttet til strålevern.
Du får et grundig innblikk i tilhørende lovkrav, samt alle relevante områder og sentrale begrep og prinsipp innen strålevern.

Du lærer blant annet grunnleggende teori og regelverk, forskrift og veiledning for strålevern ved industriell radiografi. Vi ser også på strålesikkerhet og HMS-aspekter knyttet til stråling, praktisk strålebeskyttelse og hvordan du gjennomfører gode beregninger med faktorene: tid, avstand og skjerming. 

Kurset er praktisk rettet, og veksler mellom forelesning, plenumsdiskusjoner og spennende praktiske oppgaver. Kurset avsluttes med sertifiseringseksamen.

Dette er kurset for deg som:

  • Er strålevernsansvarlig eller strålevernskoordinator i en bedrift
  • Er arbeidsleder i et feltarbeidene røntgen-lag
  • Jobber med kvalitetssikring og -kontroll og/eller generell inspeksjon
  • Tilhører offentlige myndigheter og har strålevern innenfor ditt ansvarsområde
  • Generelt har behov for strålevernkunnskap i ditt HMS-arbeid

Eksamen og sertifikat
Sertifiseringseksamen avholdes på kursets siste dag. Erfaringsmessig stiller våre kursdeltakere godt forberedt til eksamen. 
Sertifikat utstedes av et akkreditert sertifiseringsorgan etter fullført kurs og bestått eksamen. 

Strenge krav til oss som kursarrangør
Vi er godkjent kursarrangør i henhold til de krav som stilles i NS-EN ISO/IEC 17024. Dette betyr at vi innfrir strenge krav til kursinnhold, HMS, utstyr og faglig høyt kompetente kursholdere. 

Fremtidige muligheter
For å jobbe med industriell radiografi er det krav til at alle på røntgenlaget har strålevernssertifikat. 
Med et strålevernssertifikat har du mulighet til å opparbeide deg praksis innen industriell radiografi. Praksisen er et krav, hvis du senere ønsker å ta kurs i Radiografisk prøving iht. NS-EN ISO 9712/ Nordtest, Nivå 1 og Radiografisk prøving iht. NS-EN ISO 9712/ Nordtest, nivå 2 og sertifisere deg innen Industriell radiografi.

Undervisnings adresse

Forusparken 22, Stavanger
Stavanger
Norge

Send til en kollega

0.125