23948sdkhjf
Del siden
Selges

Stort utvalg av sikkerhetsventiler

Utløper
6. mars 2024
Stand
Ny

Installasjon av sikkerhetsventiler i dampsystemer
Sikkerhetsventiler bør installeres der det er sannsynlig at det maksimalt tillatte arbeidstrykket til et dampsystem eller trykkbeholder vil bli overskredet. I dampsystemer brukes avlastningsventiler vanligvis for overtrykksbeskyttelse av kjelen og andre applikasjoner, for eksempel nedstrøms for trykkreduksjonsventiler. Selv om deres primære rolle er for sikkerhet, brukes sikkerhetsventiler også i prosessoperasjoner for å forhindre produktskade på grunn av overtrykk.

Lokale helse- og sikkerhetsforskrifter stiller store krav til at dampanlegg og prosesser har nødvendige sikkerhetsinnretninger dersom farlige situasjoner oppstår. En sikkerhetsventils primære funksjon er derfor å beskytte liv og eiendom.

Sikkerhetsventiler beskytter mot overtrykk
For å forhindre overtrykk i dampsystemet, brukes vanligvis en sikkerhetsventil. Sikkerhetsventilen fungerer ved å slippe ut en mengde væske/gass fra innsiden av systemet når et maksimalt trykk er nådd, og reduserer derved overtrykket på en sikker måte. Siden avlastningsventilen kan være den eneste komponenten som forhindrer katastrofal svikt under overtrykksforhold, er det viktig at denne komponenten alltid fungerer optimalt og under alle forhold.

Overtrykk kan genereres i en rekke forskjellige situasjoner, inkludert:

  • En ubalanse i væskestrømningshastighet (trykkslag) forårsaket av utilsiktet lukking eller åpning av stengeventiler på en prosessbeholder.
  • Feil i et kjølesystem som får damp eller væske til å utvide seg.
  • Trykkluft eller elektrisk strømbrudd for å kontrollere instrumentering.
  • Forbigående trykkstøt.
  • Brann i anlegget.
  • Feil i varmeveksler.
  • Ukontrollerbare eksoterme reaksjoner i kjemiske anlegg.
  • Endringer i omgivelsestemperaturen.

Sikkerhetsventiler for alle bruksområder og prosesskrav
Sikkerhetsventiler og trykkavlastningsventiler dekker de mange variantene av trykkavlastningsutstyr designet for å forhindre intern væsketrykkoppbygging. Vi fører et bredt utvalg av ventiler for mange forskjellige bruksområder og prosesskrav.

Les mer om sikkerhetsventiler

Spirax Sarco AS
Vestvollveien 14 A
2019 Skedsmokorset
Skedsmo
Norge
Org. nr.: NO940612810

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047