329 kjøreforbud siden søndag

Det har vært storkontroll på grensene. Her er resultatet.

18 av de 29 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene. På bildet er det overlast som gjelder. Foto: Statens vegvesen
18 av de 29 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene. På bildet er det overlast som gjelder. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Forleden ble det kjent at det på Svinesund ble vinket 30 kjøretøy inn i kontrollhallen etter at de ble plukket ut over vekta. Alle 30 fikk kjøreforbud.

Kontrollen på Svinesund var en del av en større operasjon som har pågått siden søndag ettermiddag på de største grenseovergangene. Tungt.no har vært i kontakt med flere kontrollører som melder om grelle eksempler. Et par skal vi komme tilbake til senere.

Tilsammen er 1304 tunge kjøretøy kontrollert. 25% av disse fikk kjøreforbud. I tillegg ble 29 sjåfører anmeldt og 148 fikk premie i form av mangellapp.

- Selv om de aller fleste har alt i orden er vi likevel litt skuffet over resultatene. Vi har avdekket en del grove forhold som vi helst skulle vært foruten, sier fagleder for utekontroll i Hedmark, Geir Thomas Finstad.

Han får støtte fra sin kollega i Østfold, Øyvind Grotterød. -Vi skulle gjerne sett at antallet kjøreforbud og anmeldelser var lavere, men jeg vil likevel si at tilstanden på kjøretøyene er betydelig bedre enn den var for ti til femten år siden, sier han.

Over 200 av kjøreforbudene kom som følge av dårlig lastsikring og dårlig sikt.
Over 200 av kjøreforbudene kom som følge av dårlig lastsikring og dårlig sikt.

Kontrollene har foregått på overgangene i Østby og Magnor i Hedmark og på Ørje og Svinesund i Østfold. Langt flere enn de 1304 som ble stoppet for grundig kontroll har vært innom kontrollplassene.

-Kontrollørene våre lukter, lytter og ser på de kjøretøyene som passerer over vekta vår. Hvis alt virker å være i orden blir de vinket videre. Vi forsøker å målrette kontrollene våre, slik at vi ikke bruker tid på de som har alt i orden, sier Grotterød.

Alvorlige forhold:

Magnor: Semitrailer med seks defekte bremseskiver (samtlige hjul)

Magnor: Overlast av farlig gods (kreosot) – 60.000 kroner i gebyr

Ørje: Vogntog lakk store mengder diesel på kontrollplass, brannvesen måtte tilkalles

Svinesund: last falt av under omlasting, holdt på å treffe fører. Se videoen i saken.

Nettopp derfor er det viktig å se litt stort på prosentandelen. Det er ikke noe problem å få et høyt tall så lenge man ikke sjekker de man "vet" har alt i orden.

Lastesikring

Over 200 av kjøreforbudene kom som følge av dårlig lastsikring og dårlig sikt. -105 førere fikk pålegg om å bedre sikten fra førerplassen før de fikk kjøre videre. Mange av disse har satt inn hyller og skjermer på dashbordet som minsker sikten. Andre har hengt opp vimpler, dukker eller andre ornamenter i frontruta. For mye slikt er ikke tillatt og må fjernes før videre kjøring, sier Geir Thomas Finstad. 98 førere fikk pålegg om å sikre lasten sin bedre før de fikk kjøre fra kontrollplassen.

Bordet fanger. I all tid har bordet vært konfliktskapende. Denne karen fikk kjenne på det. Foto: Statens vegvesen
Bordet fanger. I all tid har bordet vært konfliktskapende. Denne karen fikk kjenne på det. Foto: Statens vegvesen

-Vi ser dessverre at for mange slurver når de skal sikre lasten sin. Paller med fliser, jernrør, kunstgressmatter, rødvin, flatskjermer og alt annet må sikres godt. Hvis ikke kan de i verste fall føre til alvorlige ulykker langs vegene. Plastdukene som skjermer lasten på mange vogntog holder ikke som lastsikring. De spjærer som ingenting hvis lasten seiler avgårde, sier Grotterød.

Grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene

18 av de 29 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene. - På Østby stoppet vi blant annet et vogntog med to førere som til sammen hadde hvilt én time i løpet av de siste 30 timene. Begge mistet førerretten i Norge. En annen fører hadde kjørt fra Tyskland til Svinesund uten sjåførkortet som skal registrere kjøre- og hviletiden. Han fikk 15.000 kroner i forelegg, forteller Finstad.

Foto fra Svinesund. Her ramlet lasten ut under omlasting. Sjekk også video lenger oppe i saken.
Foto fra Svinesund. Her ramlet lasten ut under omlasting. Sjekk også video lenger oppe i saken.