3300 lastebiler og 2400 hengere kontrollert

Dette er resultatene etter kontroller i nord de siste tre månedene.

Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert
Denne ble stanset i dag, onsdag. Riktignok ikke i nord, men i en kontroll på Averøya i Møre og Romsdal. Den tyrkiske trekkvogna hadde ikke vinterdekk og fikk bruksforbud inntil dekk er på plass.
Denne ble stanset i dag, onsdag. Riktignok ikke i nord, men i en kontroll på Averøya i Møre og Romsdal. Den tyrkiske trekkvogna hadde ikke vinterdekk og fikk bruksforbud inntil dekk er på plass. Foto: Statens vegvesen
Nattkontroll i nord.
Nattkontroll i nord. Foto: Statens vegvesen

I løpet av de tre siste månedene i 2015 ble om lag 3 300 lastebiler og 2 400 tilhengere i Nord-Norge kontrollert. Resultatene viser en klar forbedring på biler og tilhengere fra Øst-Europa.

Det skriver vegvesenet i en pressemelding.

 - Andelen kjøretøy på vegene i landsdelen fra denne delen av Europa har økt betraktelig de siste årene, og tilstanden på noen av disse var for en del år siden ikke tilfredsstillende. Strengere krav i Norge til vinterutrustning på tunge kjøretøy, i kombinasjon med økt kontrollaktivitet, har ført til en bedret tilstand på de aller fleste kjøretøy fra Øst-Europa som kontrolleres i vår landsdel, sier leder av Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region nord, Jørn Simonsen.

Tilbakegang for nordiske kjøretøy

For biler og tilhengere hjemmehørende i Norge og Norden viser resultatene i oktober, november og desember 2015 en tilbakegang i tilstanden når det gjelder vinterutrustning, sammenlignet med tilsvarende periode i 2014.

 - Tilbakegangen er ikke ubetydelig og dette skal vi ha fokus på videre utover vinteren. Vi er heller ikke tilfreds med tilstanden på noen av de kjøretøyene som kommer fra land som blant annet Portugal, Spania og Tyrkia. Selv om det er få kjøretøy fra disse landene på vegene i nord, må vi ha et særskilt fokus på disse i tiden fremover.

Kontroll av dekk og kjetting utføres på vegnettet i hele landsdelen, med størst aktivitet ved grenseovergangene.

Omfattende kontroller

I tillegg til å kontrollere vinterutrustningen utføres det også tekniske kontroller, vektkontroller, kjøre- og hviletidskontroller samt dokumentkontroller. At lasten er sikret og merket inngår hver gang, året rundt.

 - Utekontrollseksjonen til Statens vegvesen skal bidra til at alle tunge kjøretøy som kjører på våre veger er tilstrekkelig godt utrustet for kjøring på nord-norsk vinterføre. Dette både av hensyn til sikkerheten og fremkommeligheten for alle som ferdes på vegene våre, sier Simonsen.

Økte ressurser

Bemanningen i Utekontrollseksjonen i Region nord er i løpet av det siste halve året økt fra 22 til 30 tungbilkontrollører.

 - Økningen av antall kontrollører gir oss nå mulighet til å kontrollere langt flere tunge kjøretøy enn hva vi tidligere hadde kapasitet til. Kontrollørene arbeider i turnus, noe som innebærer at kontrollene utføres både på dag, kveld- og natt samt i helgene, forteller seksjonsleder Jørn Simonsen i Statens vegvesen.

Tabellen viser gjennomførte vinterutrustningskontroller i Region nord i perioden oktober-desember 2015, sammenlignet med tilsvarende periode 2014. 
Tabellen viser antall kontrollerte tunge lastebiler og tunge tilhengere, samt hvor stor andel av de kontrollerte som har resultert i reaksjoner i form av gebyr, kjøreforbud og/eller anmeldelser.
Tabellen viser gjennomførte vinterutrustningskontroller i Region nord i perioden oktober-desember 2015, sammenlignet med tilsvarende periode 2014. Tabellen viser antall kontrollerte tunge lastebiler og tunge tilhengere, samt hvor stor andel av de kontrollerte som har resultert i reaksjoner i form av gebyr, kjøreforbud og/eller anmeldelser. Foto: Statens vegvesen

Denne saken ble første gang publisert 13/01 2016, og sist oppdatert 06/04 2017