8300 kjøreforbud - på Østlandet alene

Statens vegvesen på Østlandet anmeldte 1007 yrkessjåfører og ga over 8300 tungbiler kjøreforbud i løpet av 2016.

- Enkelte førere tar for store sjanser, sier leder for Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Erik Wolff.
- Enkelte førere tar for store sjanser, sier leder for Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Erik Wolff. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

394 av de 1007 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

- Det er skremmende å tenke på at enkelte førere av vogntog, lastebiler og busser ikke tar seg tid til nødvendig hvile. Er du ikke opplagt skal du ikke sette deg bak rattet på et tungt kjøretøy. Et sekunds uoppmerksomhet kan få fatale følger for både sjåfør og medtrafikanter. Det er rett og slett livsfarlig, sier Wolff i en pressemelding.

Han understreker at det kun er de groveste tilfellene av regelbrudd som blir anmeldt.

- De som har bomma litt på tida får i høyden en advarsel. Det er de som vi mener har grove og bevisste overtredelser som blir meldt til politiet.

Overlast og dårlig lastsikring

2640 av de til sammen 8332 kjøreforbudene kom som følge av overlast. 1926 tunge kjøretøy ble stående fordi lasten var sikret for dårlig.

- Slikt er skuffende å avdekke. Last som faller av en traktor, et lasteplan eller et vogntog langs vegen, kan føre til store skader på andre trafikanter. Jeg håper vi ser en bedring når det gjelder dette i 2017, sier Wolff.

Han er også skuffet over at førere som fraktet farlig last ikke gjorde det i tråd med regelverket. 125 fikk kjøreforbud og 38 ble anmeldt for brudd på disse reglene.

Bedre dekkutrustning

1199 kjøretøy fikk gebyr for dårlige dekk eller manglende kjetting. 195 av disse var så dårlig skodd at de måtte stå igjen på kontrollplass til dekkene var skiftet.

- Selv om det blir høye tall når vi summerer hele året, så har vi sett en forbedring når det gjelder bruk av dekk og kjetting de siste årene. Det er tydelig at bransjen har tatt dette på alvor. Jeg tror også at de innskjerpede reglene og vår økte kontrollaktivitet har spilt positivt inn, sier lederen for Utekontrollseksjonen i Region øst.

90 kontrolleres hver eneste dag

Til sammen ble det registrert over 32800 tungbilkontroller i de fem fylkene i Region øst i løpet av fjoråret. I gjennomsnitt tilsvarer det at det blir kontrollert 90 tungbiler hver eneste dag i Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus og Oslo. Men langt flere er innom for en kjapp sjekk på kontrollplassene i regionen, forteller Erik Wolff.

- De fleste blir vinket videre etter at vi har sjekket at dekkene ser fine ut og hørt at det ikke er noen lekkasjer eller feil ved bremsesystemet. De som havner i statistikken vår er mye grundigere kontrollert, sier han.

Denne saken ble første gang publisert 26/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017