Dobler antall døgnhvileplasser og åpner for mer modulvogntogkjøring

Vil prioritere transporten.

Det åpnes for flere strekninger å kjøre modulvogntog på. Illustrasjon: Statens vegvesen
Det åpnes for flere strekninger å kjøre modulvogntog på. Illustrasjon: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Onsdag ble Handlingsprogrammet for tiden frem til 2023 presentert. Programmet er en oppfølging av NTP som ble vedtatt i fjor og inneholder konkrete tiltak for årene fremover.

Det loves en dobling av antall døgnhvileplasser. Det planlegges nye døgnhvileplasser i Lakselv, Alta, Hammerfest, Tromsø, Narvik, Storjord og Mo i Rana – i tillegg til en i tilknytning til den nye Hålogalandsvegen.

Prioriterer 25,25

I tillegg vektlegges tiltak for modulvogntog. – Vi har prioritert tiltak som er viktige for næringstransporten, ved å legge til rette for modulvogntog på flere av de viktigste gjennomgangsvegene og på forbindelsene mot utlandet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i en presseuttalelse.

På E6 Helgeland, riksveg 77 gjennom Tjernfjellet mot Sverige og på E6 i Nord-Troms og Alta vest skal det åpnes helt nye veganlegg som er tilpasset ekstra lange og tunge vogntog. I tillegg har Statens vegvesen satt av 187 millioner kroner til å fjerne flaskehalser andre steder i Nord-Norge. Det betyr at flere sammenhengende strekninger kan åpnes for de store vogntogene på E6 og riksveg 80 mellom Rognan og Bodø, på E6 mellom Skibotn i Troms og Finnmark, i tillegg til at en forsterkning av Tjeldsundbrua vil åpne for modulvogntog fram til Harstad.

Fra før er hele riksvegnettet i Øst-Finnmark åpent for modulvogntog. Det samme gjelder E6 mellom Skibotn og Narvik med forbindelser til Tromsø og Finnsnes, samt E10 mellom Tjeldsundbrua og Sverige.

– Større vogntog gjør det mulig å frakte 50 prosent mer gods på hvert kjøretøy. Dette kan gi færre vogntog på vegene, og reduserer kostnadene for næringslivet. Dette er spesielt viktig i Nord-Norge, hvor vi har lange avstander og begrenset jernbanetilbud, sier Torbjørn Naimak.