Åpner fylkesveier for 60 tonn

Fra 1. oktober oppgraderes 562 kilometer fylkesveg i Nord-Trøndelag fra 50 til 60 tonn totalvekt.

Flere fylkesveger i Nord-Trøndelag åpner for at tømmervogntog kan øke lengden fra 19,5 til 24 meter.
Flere fylkesveger i Nord-Trøndelag åpner for at tømmervogntog kan øke lengden fra 19,5 til 24 meter. Foto: Foto: Scania AB
Sist oppdatert

Dermed er lang ventetid for tømmermenn i denne delen av landet over. De kan nå øke lengden fra 19,5 til 24 meter.

– Dette er en gladsak, som har stor betydning for næringslivet. Ikke minst for tømmernæringa, som kan spare store summer på transport ved at de kan laste mer tømmer på vogntogene, sier fylkesråd Tor-Erik Jensen i en pressemelding mandag morgen.

Jensen har forøvrig nettopp meldt sin avtreden etter åtte år med styring av samferdels- og vegpolitikken i fylket.

Hektisk fokus på tømmermenn

Det er omkring to og et halvt år siden at fokuset på tømmertransport virkelig ble satt på dagsordenen. I løpet av noen hektiske uker i 2013 ble det avgjort at tømmerbilene fikk tillatelse til økt lengde og kort tid etterpå fulgte regjeringen opp med økt totalvekt også.

Allikevel  - det gjaldt bare riksveier og dermed var bøtteballetten med full forvirring igang.

Regjeringen foreslo deretter å bruke 10 millioner kroner på å beregne tåleevnen for slike transporter på fylkesvegnettet.

Det er noe av dette resultatet som vi nå ser. I Nord-Trøndelag er i alt 60 bruer vurdert og enkelte av disse er også oppgradert i henhold til fylkesvegplanen.

Her er listen over fylkesveger som kan åpnes for 10/60-24 meter tømmervogntog 1.oktober 2015. (Tallet angir antall kilometer på ruten som åpnes for 60 tonn)

 • Fv 74 Formofoss - Riksgrensen 98 km
 • Fv 705 Hell – Sør-Trøndelag grense 20 km
 • Fv 765 Eidet bru - Riksgrensen 53 km
 • Fv 720 Hjellbotn – Sør-Trøndelag grense 66 km
 • Fv 775 Gartland - Høylandet 14 km
 • Fv 776 Høylandet – Geisnes (unntatt Geisnes fergekai) 58 km
 • Fv 774 Levanger sentrum - Mule 4 km
 • Fv 754 Skogn - Markabygd 5 km
 • Fv 756 Sandvika - Riksgrensen 1 km
 • Fv 757 Vuku – Volden 11 km
 • Fv 759 Stiklestad - Figga 33 km
 • Fv 761 Straumen - Vist 15 km
 • Fv 762 Midjo – Støa 12 km
 • Fv 769 Spillum x fv 17 – Sørenget 15 km
 • Fv 275 Røysing - Fossem 4 km
 • Fv 269 Midjo - Byafossen 3 km
 • Fv 763 Steinkjer - Vekset 64 km
 • Fv 01 Turifoss - Dalatun 17 km
 • Fv 24 Sør-Trøndelag grense - Hell 3 km
 • Fv 26 Hell - Hegramo 18 km
 • Fv 401 Grong - Namsos 48 km
 • Sum 562 km
Arkivfoto.
Arkivfoto.

Denne saken ble første gang publisert 28/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017