25 oppstillingsplasser for yrkessjåfører

Flere døgnhvileplasser er den beste trafikksikkerheten vi kan få, sier Hareide.

Som på flyplassene fikk de første innkommende "flightene" velkomstfontene av brannvesenet.
Som på flyplassene fikk de første innkommende "flightene" velkomstfontene av brannvesenet. Foto: Terje Borud
Publisert

– Det er en stor glede å få være med og åpne verdens mest moderne veiserviceanlegg og døgnhvileplass. Som samferdselsminister er det to saker som er spesielt viktig for meg, og det er trafikksikkerhet og klima og miljø. Dette anlegget oppfyller begge deler. Flere døgnhvileplasser er den beste trafikksikkerheten vi kan få, mens gode lademuligheter er klimavennlig og bra for miljøet, sa Knut Arild Hareide.

- Jeg tror de som skal jobbe her har fått en utrolig bra arbeidsplass, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide under åpningen av Circle K E18 Bamble, her sammen med daglig leder Lindy Haukedal fra Bamble.
- Jeg tror de som skal jobbe her har fått en utrolig bra arbeidsplass, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide under åpningen av Circle K E18 Bamble, her sammen med daglig leder Lindy Haukedal fra Bamble. Foto: Terje Borud

Fredag 3. juli åpnet samferdselsminister Knut Arild Hareide den nye Circle K-stasjonen med døgnhvile- og rasteplass i Bamble.

Plassert langs E18 i Telemark er det med sine 36 mål landets største.
Plassert langs E18 i Telemark er det med sine 36 mål landets største. Foto: Terje Borud

25 døgnhvileplasser for yrkessjåfører

Over halvparten av det nye anlegget er reservert tungbiltransport. Yrkessjåførene får 25 oppstillingsplasser på døgnhvileplassen med tilgang til strøm.

Eget område for tunge kjøretøy.
Eget område for tunge kjøretøy. Foto: Terje Borud

18 av plassene er dimensjonert for modulvogntog på 25,25 meter, i tillegg finnes det sju plasser utstyrt med strømuttak for lastebiler med strømaggregat.

Anleggsdiesel, trucdiesel og AdBlue-pumpe.
Anleggsdiesel, trucdiesel og AdBlue-pumpe. Foto: Terje Borud

Truckers Club

Det blir også egen avdeling kun for yrkessjåførene, Truckers Club, med tilgang til dusj og toalett, samt og en stor sitteavdeling som alle kan benytte.

Fasiliteter for yrkessjåfører.
Fasiliteter for yrkessjåfører. Foto: Terje Borud
Personbiltrafikk og tungtrafikk er skilt fra hverandre inne på området.
Personbiltrafikk og tungtrafikk er skilt fra hverandre inne på området. Foto: Terje Borud

Skiller tungtrafikk og myke trafikanter

Planløsningen er konstruert for å skille tungtrafikk og myke trafikanter, samt yrkessjåfører og privatbilister.

Serviceanlegget er tilgjengelig fra både nord- og sørgående retning.

Fra venstre Sverre Rosén, norgessjef Circle K, Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens Vegvesen, Torstein Dahl (Sp), varaordfører i Bamble, samferdselsminister Knut Arild Hareide, stasjonsdriver Lindy Haukedal, Snorre Skeie, nettverkdirektør Circle K, Anette Aanesland, direktør Nye Veier og Geir Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund. I midten med mikrofon, Johan Kraft-Johanssen, markedssjef i Circle K og speaker under åpningsfesten.
Fra venstre Sverre Rosén, norgessjef Circle K, Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens Vegvesen, Torstein Dahl (Sp), varaordfører i Bamble, samferdselsminister Knut Arild Hareide, stasjonsdriver Lindy Haukedal, Snorre Skeie, nettverkdirektør Circle K, Anette Aanesland, direktør Nye Veier og Geir Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund. I midten med mikrofon, Johan Kraft-Johanssen, markedssjef i Circle K og speaker under åpningsfesten. Foto: Terje Borud
Samferdselsminister Knut Arild Hareide, Anette Aanesland, direktør Nye Veier, Sverre Rosén, norgessjef Circle K og Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesen tar en titt på døgnhvileplassene.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide, Anette Aanesland, direktør Nye Veier, Sverre Rosén, norgessjef Circle K og Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesen tar en titt på døgnhvileplassene. Foto: Terje Borud

Døgnhvileplassene og tilhørende drivstoffanlegg får egen inn- og utkjøring. For å sikre gode trafikkforhold finnes det egen lomme for turbusser utenfor innkjøringen, slik at de slipper å kjøre inn på forplassen til anlegget. Fra busslommen har passasjerene kort avstand til butikken. Daglig leder på Circle K Bamble er Lindy Haukedal fra Bamble, og hun har med seg ca. 15 ansatte fra starten.

Byggeperiode har vært 16 uker, og entreprenør har vært NCC.

Geir Mo sin kommentar: «Circle K E18 Bamble – et prakteksemplar på alle områder»

– Circle K E-18 Bamble kommer til å bli et populært stoppested for alle de som har veien som arbeidsplass. I våre 3000 bedrifter er det 25 000 sjåfører. For at de skal gjøre jobben sin og levere varer som holder landet vårt i gang, trenger de et sted å gå på do, et sted å få seg mat, og et sted å sove. Dette anlegget er et prakteksemplar på alle områder, sa Geir Mo, administrerende direktør i Norsk lastebileier-Forbund.

Landets største

Veiserviceanlegget er bygget for å møte dagens og fremtidens krav, det ligger sentralt plassert langs E18 i Telemark og er med sine 36 mål landets største.

– Med et totalareal på 36 mål er dette vårt største anlegg i Norge. Circle K E18 Bamble er bygget for fremtiden, butikken har siste generasjons stasjonskonsept og tilbyr et variert og godt utvalg av kald og varm mat og drikke. Innvendig har butikken et restaurantpreg, med god kapasitet på sitteplasser og toaletter. Dette vet vi at kundene ønsker og forventer å finne på et veiserviceanlegg som dette, sier Snorre Skeie, nettverksdirektør i Circle K Norge.

8 ladeplasser for elbiler og 20 Tesla-ladere er så langt på plass, men det er klargjort for 40 ladeplasser.
8 ladeplasser for elbiler og 20 Tesla-ladere er så langt på plass, men det er klargjort for 40 ladeplasser. Foto: Terje Borud

Med sin plassering langs nye E18 gjennom Telemark, er det nye veiserviceanlegget et naturlig stoppested for både fritidsreisende og yrkessjåfører. Stasjonen blir et viktig knutepunkt for lokalbefolkningen i Bamble, og et etterlengtet stoppested med hvilemuligheter for yrkessjåfører langs E18 mellom Oslo og Kristiansand.

Lanserer miljødrivstoff for personbiler

Circle K E18 Bamble er først i Norge med milesBio HVO100 til personbiler. Dette er et helt palmefritt avansert biodrivstoff, som er laget av avfallsrester. Drivstoffet er tilgjengelig for alle som har en personbil med motor godkjent for fornybar diesel.

Totalt er det satt opp en samlet pumpepark med 12 raske pumper med bensin, diesel, anleggsdiesel, HVO 100 og Ad Blue.

I tillegg blir Circle K E18 Bamble et av landets største knutepunkter for elbiler, med totalt 40 ladeplasser. Det er klargjort en ladepark for 40 ladeplasser, åtte ladere fra Circle K og 20 fra Tesla er så langt på plass.