Bremsesvikt årsak til ulykken

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har iverksatt undersøkelse av ulykken med mobilkran som var på vei til et arbeidsoppdrag på Karuss skole den 7. mars 2017. Foreløpige undersøkelser har så langt avdekket at det var bremsesvikt på parkerings- og driftsbremsen på mobilkranens midtre aksel.

Foto: Politiet
Sist oppdatert

Etter at den var midlertidig parkert utenfor veibanen skled/rullet den ned en gang- og sykkelvei, og stoppet til slutt mot en fjellskjæring. En person omkom og tre ble fysisk skadet i ulykken. Foreløpig kontroll av mobilkranen har avdekket bremsesvikt på en aksel. Undersøkelsen vil omfatte alle forhold omkring ulykken.

Før mobilkranen skulle kjøre den siste strekningen fram til skolen parkerte føreren denne midlertidig inne på et område som var dekket av snø. Både fører og hjelpemann gikk ut av førerhuset og hensikten var å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som var nødvendig for å forflytte mobilkranen den siste strekningen til der løfteoppdraget skulle utføres.

Mens føreren og hjelpemannen vurderte forholdene begynte mobilkranen å skli/rulle. Føreren lykkes ikke med å komme inn i mobilkranen igjen for å få stoppet den. Hjelpemannen forsøkte å hjelpe personene som var i faresonen bak mobilkranen, men klarte ikke å få disse i sikkerhet i den tiden han hadde til rådighet. En av disse omkom og tre ble påført fysiske skader

Foreløpige undersøkelser har så langt avdekket at det var bremsesvikt på parkerings- og driftsbremsen på mobilkranens midtre aksel. Den tekniske kontrollen etter ulykken avdekket også at mobilkranens totalvekt var ca. 43 tonn på ulykkestidspunktet, dette er 7 tonn over tillatt totalvekt.

Undersøkelsen vil i tillegg til å omfatte mobilkranens tekniske tilstand også ha fokus på gjeldende rammebetingelser, tillatelser og restriksjoner som gjaldt for mobilkranen på det aktuelle oppdraget.

Denne saken ble første gang publisert 15/03 2017, og sist oppdatert 07/04 2017