Daglig går 570 ”tomme” lastebiler over grensen

Mistenker systematiske og planlagte kabotasjeoperasjoner.

På Svinesund er det ikke lenger mange norske biler å se. De fire største grenseovergangene Svinesund, Ørje, Magnor og Teveldal hadde i 2016 mer enn 4 500 passeringer med tunge kjøretøy per døgn. Ferske tall viser at disse frakter langt mindre gods per tur enn tidligere.
På Svinesund er det ikke lenger mange norske biler å se. De fire største grenseovergangene Svinesund, Ørje, Magnor og Teveldal hadde i 2016 mer enn 4 500 passeringer med tunge kjøretøy per døgn. Ferske tall viser at disse frakter langt mindre gods per tur enn tidligere. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert
- En ting er at dette bidrar til å utkonkurrere norske transportører på innenriksmarkedet. En annen ting er at CO2-utslippet per fraktet vare øker betraktelig. I tillegg viser statistikk at utenlandske vogntog har langt høyere ulykkesrisiko enn norske, forteller Mo.
- En ting er at dette bidrar til å utkonkurrere norske transportører på innenriksmarkedet. En annen ting er at CO2-utslippet per fraktet vare øker betraktelig. I tillegg viser statistikk at utenlandske vogntog har langt høyere ulykkesrisiko enn norske, forteller Mo. Foto: Svein-Ove Arnesen
Tendensen blir tydelig når en setter SSBs statistikk for godstransport med lastebil over grensen i sammenheng med Statens vegvesens trafikktellinger for grenseovergangene. Mens SSB på sin side viser til en økning i transportmengdene med 7,7 prosent fra 2011 til 2016, viser årsdøgntrafikk-data (ÅDT) fra de fire største grenseovergangene at antallet grensekryssende tunge kjøretøy har økt med hele 23,3 prosent. Samlet sett viser dette en nedgang i gods per grensekryssende lastebil på 12,64 prosent.
Tendensen blir tydelig når en setter SSBs statistikk for godstransport med lastebil over grensen i sammenheng med Statens vegvesens trafikktellinger for grenseovergangene. Mens SSB på sin side viser til en økning i transportmengdene med 7,7 prosent fra 2011 til 2016, viser årsdøgntrafikk-data (ÅDT) fra de fire største grenseovergangene at antallet grensekryssende tunge kjøretøy har økt med hele 23,3 prosent. Samlet sett viser dette en nedgang i gods per grensekryssende lastebil på 12,64 prosent.

Mens antall transporterte tonn over grensen har økt med 7,7 prosent på fem år, har godsmengdene per lastebil minket med 12,64 prosent i samme tidsrom.

Det utgjør 208 000 tomme lastebilturer i året eller omkring 570 hver dag.

- Et tydelig tegn på at utbredelsen av ulovlig kabotasjekjøring sannsynligvis er langt større enn tidligere antatt, sier NLF-direktør Geir A. Mo i en pressemelding.

Les også: Danskene skal bruke kamera mot kabotasjesynderne

- Vi mistenker at dette henger sammen med systematiske og planlagte kabotasjeoperasjoner. Stadig flere utenlandske lastebiler kjører inn i Norge med en symbolsk last ombord, åpenbart kun for å få tilgang til det lukrative innenriksmarkedet.

Det er etter vår vurdering i strid med EUs kabotasjeregelverk og er rett og slett moderne piratvirksomhet, forteller Mo.

- En ting er at dette bidrar til å utkonkurrere norske transportører på innenriksmarkedet. En annen ting er at CO2-utslippet per fraktet vare øker betraktelig. I tillegg viser statistikk at utenlandske vogntog har langt høyere ulykkesrisiko enn norske, sier Mo.

Les også: Tredobbel ulykkesrisiko for utenlandske vogntog

A- og B-lag

Han vil nå be myndighetene gjennomføre en undersøkelse for å avdekke østeuropeiske sjåførers levekår. En slik undersøkelse er tidligere utført i Danmark og rapporten av denne ble fremlagt for EU-parlamentet 24. januar. Denne viser at tusenvis av sjåfører lever under svært dårlige forhold i flere uker og måneder i strekk.

- Dette er skyggesiden av et liberalisert kabotasjeregelverk. Det er etablert et A- og B-lag langs danske veier. Tallene vi nå har avdekket her, indikerer at vi også har en tilsvarende situasjon i Norge. Det kan vi ikke leve med, avslutter Mo.

Les også: Det er null kontroll, null oversikt, mye penger i omløp og fritt frem. Norsk transport blør seg til døde, mens speditør og transportkjøper ler hele veien til banken.

 

Denne saken ble første gang publisert 16/02 2017, og sist oppdatert 06/04 2017