Det store Vlantana-mysteriet

Holdt pressekonferanse for ikke å fortelle noe.

Arkivbilde fra oktober 2018, møte med Vlantanas norske ledelse. Bilen til høyre var sammen med en Girteka-bil trekkplaster på den store Transport og logistkkonferansen noen dager senere.
Arkivbilde fra oktober 2018, møte med Vlantanas norske ledelse. Bilen til høyre var sammen med en Girteka-bil trekkplaster på den store Transport og logistkkonferansen noen dager senere. Foto: Haakon Førde
Publisert

NYHETSKOMMENTAR: I går holdt ledelsen i Vlantana Norge og selskapets litauiske eiere pressekonferanse for å kaste lys over den pågående skandalen.

Tungt.no hadde ikke anledning til å være tilstede på denne, men med bakgrunn i NLFs rapport fra konferansen, kan vi kort konstatere at saken stort sett bare ble mørkere.

NLF og Tungt.no har tidligere fått grundig innsyn i selskapets "lønnsrutiner" gjennom det nylige forliket med to tidligere sjåfører. NLF har også fått innsyn i funnene etter at Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og Skatteetaten foretok et uanmeldt samordnet tilsyn mot Vlantana Norge.

Funnene beskrives som omfattende og alvorlige.

Det nærmeste nye opplysninger pressekonferansen ga, var at Vlantana langt på vei erkjenner overtrampene, og at de undersøker bakgrunnen for dette (de har frist til 1. desember på å svare myndighetene).

Det nærmeste vi kom en forklaring var at "de ikke kunne det norske regelverket".

Mon det.

For ett år siden var jeg selv på besøk hos ledelsen i Vlantana Norge i ren nysgjerrighet. Jeg ville finne mer ut av denne tidvis utskjelte bedriften som siden oppstart i Norge med registrert AS lenge var en såkalt gasellebedrift i Akershus for sin vekst og lønnsomhet.

Riktignok hadde de i 2017 støtt på et 5-millionersunderskudd, men for 2018 fremholdt ledelsen at dette var fikset til 2018.

Vi vet nå at det ikke gikk sånn. Også i 2018 var det over 4 millioner i underskudd.

Men vi hadde et hyggelig møte i oktober 2018, og ledelsen var stolte av bilen som skulle stilles ut på Transport & Logistikk-konferansen noen dager senere.

Jeg fikk også innsyn i en topp moderne transport/logistikk-bedrift med strategi, teknologi og systemer som langt overgår 9 av 10 norske transportbedrifter. Og den elegante HMS-mappen til sjåførene som starter med selskapet etiske kodeks ligger fortsatt i hyllen på kontoret et sted.

Poenget mitt, og det store mysteriet: Denne bedriften hadde ikke trengt å jukse med sjåførlønninger for å være konkurransedyktig i Norge.

Hvilket heller ikke gjør det særlig plausibelt at de ikke kjente til norsk regelverk.