Døgnbemannet på grensa

Regjeringen foreslår en kraftig styrking av Tolletatens grensekontroll i statsbudsjettet for 2016. Snart kontrollerer de kanskje vogntog på samme måte som vegvesenet?

I tillegg til mer organisert og alvorlig kriminalitet, har det de siste årene også vært en sterk trafikkvekst mellom Norge og utlandet. Etatens bemanning har ikke fulgt denne utviklingen, noe som har ført til en nedgang i kontrolldekningen ved grenseovergangene. I 2014 passerte i underkant av 10 millioner kjøretøy grensene inn til Norge, over 11 bemannede og 62 ubemannede grenseoverganger. 
I tillegg til mer organisert og alvorlig kriminalitet, har det de siste årene også vært en sterk trafikkvekst mellom Norge og utlandet. Etatens bemanning har ikke fulgt denne utviklingen, noe som har ført til en nedgang i kontrolldekningen ved grenseovergangene. I 2014 passerte i underkant av 10 millioner kjøretøy grensene inn til Norge, over 11 bemannede og 62 ubemannede grenseoverganger.  Foto: Tollvesenet
Sist oppdatert

Det skal anskaffes nytt kontrollutstyr og ansettes over 120 nye tjenestemenn i grensekontrollen. Det fremgår av en pressemelding sendt ut i forbindelse med statsbudsjettet.

Såvidt tungt.no erfarer skal bemanningen ved Ørje og Svinesund alene styrkes med 50 årsverk.

Kamera på grenseovergangene

Totalt sett foreslår regjeringen å bevilge 91,5 millioner kroner til styrking av Tolletatens grensekontroll i 2016. Styrkingen skjer på følgende måte:

  • Det skal etableres kameraer ved alle landeveis grenseoverganger og det skal bli flere mobile kontrollpatruljer.
  • Grensekontrollen på Svinesund (E6) og Ørje (E18) blir døgnbemannet og det skal bli flere tollere på flere av de store flyplassene.
  • Det etableres et nasjonalt kompetansesenter for analyse og etterretning.
  • Det skal nå ansettes over 120 nye tjenestemenn. Regjeringen styrker dermed bemanningen i grensekontrollen med 20 prosent.

Utreder kontrollvirksomheten

I sommer ble det klart at Toll- og avgiftsetaten utreder nye kontrolloppgaver på grensen. I dag har de myndighet til blant annet å sjekke dekkutrustningen og finansminister Siv Jensen gikk i sommer ut og ønsket grundigere kontroll med vogntog på vei inn til Norge. I dagens statsbudsjett pekes det også på at nettopp slike kontroller vil bli prioritert.

Utredningen skal finne ut om tollvesenet skal utføre mer av samme type kontroller som vegvesenet gjør.

Kanskje blir det blant de 50 nye tollernes oppgaver?

– Tolletaten møter stadig mer alvorlig og organisert kriminalitet i sitt arbeid med grensekontroll. Vi styrker derfor grensekontrollen kraftig. Vi foreslår flere tollere på grensen, bedre utstyr med kameraer på alle grenseoverganger og en kraftig styrking av etatens etterretningskapasitet, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.
– Tolletaten møter stadig mer alvorlig og organisert kriminalitet i sitt arbeid med grensekontroll. Vi styrker derfor grensekontrollen kraftig. Vi foreslår flere tollere på grensen, bedre utstyr med kameraer på alle grenseoverganger og en kraftig styrking av etatens etterretningskapasitet, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding. Foto: Morten Bendiksen

Denne saken ble første gang publisert 07/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017