Anneberg Transport:

Dumpet lønna med 15 prosent!

I fem år har 15 mann kjørt gass for Yara Praxair. Fra nyttår er det slutt, da tar nemlig Anneberg Transport over. De ønsket å ha med seg de erfarne tankbilsjåførene videre, men da måtte de gå kraftig ned i lønn. Samtlige takket nei!

I september var de femten, nå er de fem igjen. Samtlige gassjåfører takket nei til jobb i Anneberg Transport. Fra venstre Kai Slåtta, Oddleif Wøllestad, Morten Dalen, Halvor Sandland og Karl Gunnar Karlsen.
I september var de femten, nå er de fem igjen. Samtlige gassjåfører takket nei til jobb i Anneberg Transport. Fra venstre Kai Slåtta, Oddleif Wøllestad, Morten Dalen, Halvor Sandland og Karl Gunnar Karlsen.
Sist oppdatert

Dette er Yara Praxair

Yara Praxair AS er et norsk selskap, 100% eid av Yara Praxair Holding AS.

Yara Praxair Holding AS er et samarbeidsselskap mellom det globale kjemiselskapet Yara International ASA og Praxair Inc., som er et av verdens ledende industrigass selskaper. Samarbeidsselskapet eies 66% av Praxair Inc., og 34 % av Yara International ASA.

Virksomheten har ca. 190 ansatte i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Stavanger, Trondheim og Rjukan.

Yara International ASA var tidligere en del av Norsk Hydro. De er Verdens største leverandør av mineralgjødsel, og har over 7300 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land. Største eier i Yara International ASA er den norske stat med 36,2% av aksjene.

Kilde: Yara og Wikipedia

Yara Praxair-logoen er velkjent langs norske veier. Flere transportører kjører for den norskamerikanske industrikjempen, blant annet Tipp Transport i Porsgrunn. Det vil si, Tipp kjører bare fram til nyttår. Da overtar Anneberg Transport denne transporten, og med dette mister femten erfarne ADR-sjåfører jobben de har utført prikkfritt de siste fem åra. Nå er det jo ikke enestående at en annen transportør overtar fast kjøring, det er jo heller ikke enestående at arbeidsforholdene endrer seg med ny arbeidsgiver, men denne historien er mer spesielle enn som så. I hvert fall hvis vi skal tro sjåførene vi har snakket med.

Kraftig ned

Etter hva vi forstår er det nødvendig med femten mann for å få denne kjøringa til å gå opp lovlig. Det er ikke snakk om så veldig mye langkjøring, derimot er det mang småleveranser i løpet av arbeidsuka. Allikevel må man påregne å bo i bilen i fem dager. Tipp Transport-sjåførene har hatt en grei avlønning for denne jobben, det skal man også ha når man er sjåfør på ADR-tankbil og bor i bilen hele uka. Derfor var spenningen stor blant sjåførene da de i begynnelsen av september, ble bedt på et møte med Anneberg Transport og en representant for Yara Praxair.

-Vi var selvsagt spente på hva Anneberg Transport ville kunne tilby oss, forteller Oddleif Wøllestad, en av gassjåførene i Tipp Transport.

På møtet deltok blant annet administrerende direktør i Anneberg Transport, Jan Pedersen, samt Harry Petter Johannesen fra Yara Praxair. I følge et referat fra møtet så skal Pedersen i Anneberg ha sagt at de ba om dette møtet fordi de ønsket et samarbeid med de inviterte. I den forbindelse sa Harry Petter Johannesen fra Yara Praxair at det var svært viktig for dem at sjåførene ble med videre.

-Det var i grunn tre momenter som var viktige for oss. Lønn, hva slags materiell Anneberg ville stille med, og til sist hvordan de hadde tenkt å administrere gasstransporten, forteller Wøllestad.

I følge sjåførene kom det svært lite fram på møtet. Biler var ikke bestilt, hvor bilene skulle ha oppstillingsplass var usikkert, og lønn og arbeidsforhold skal de ha fått svært lite konkret rundt. I en pause ble sjåførene enige om at de i hvert fall måtte få noe konkret når det gjaldt lønnsforholdene. Pedersen i Anneberg ville ikke si for mye om det, men mente at hver enkelt fikk søke på jobben og forhandle om lønn.

-Det er jo å gå tilbake til gamle dager, den gang arbeidsgivere kunne sette ansatte opp mot hverandre og man sto der med lua i handa. I 2012 forventer jeg mer av en anstendig arbeidsgiver, sier Morten Dalen til TransportMagasinet.

"Superlønn"

Etter hvert måtte sjåførene fortelle hva de tjente i dag. Den lønna ble i følge sjåførene kalt for en "superlønn" av Pedersen, og det var ikke aktuelt å betale så mye. Sjåføren ba da om en ny pause for å konferere med hverandre. Det var 100% enighet om at det ikke var aktuelt å gå ned i lønn. Dette ble lagt fram for Anneberg-sjefen som skal ha sagt at det kunne han ikke akseptere. Dermed reiste 15 sjåfører seg, takket for møtet og forlot lokalene!

-Jeg har regnet på det og kommet til at jeg måtte gå ned nesten 9000 kroner i måneden. Det kan jeg bare ikke, forteller Oddleif Wøllestad til TransportMagasinet.

En annen av sjåførene, Halvor Sandland, mener det er direkte uhørt at det skal gå ut over sjåførene.

-Hvorfor skal vi som utfører jobben måtte betale fordi de har underbydd for å få transporten. Dette synes jeg er moralsk forkastelig. Jeg er stolt av jobben og ønsker å være stolt av arbeidsgiveren min, sier han irritert.

Sjåførene mener at Yara Praxair ikke tenker nok på sikkerheten her. I følge sjåførene måtte de gå betydelig ned på standarden i forhold til hva de er vant med i dag.

-Skal man fire på standarden bare for å få det billigst mulig?, undrer sjåførene avslutningsvis.

I skrivende stund har de fleste av sjåførene funnet seg nytt arbeid. Noen har fått andre sjåførejobber hos dagens arbeidsgiver, noen har gått til andre transportbedrifter, mens noen sier de skal begynne å "NAVe".

Les også: - Anneberg Transport fremstår som en seriøs aktør

Les også: -Jeg reagerer med undring

Denne saken ble første gang publisert 06/12 2012, og sist oppdatert 07/04 2017