Statistikk - kostnadsutvikling lastebil

Dyrere for lastebileierne

Kraftig kostnadshopp rundt årsskiftet.

De siste årene har kranbiler hatt klart brattest kostnadsutvikling. Det kan jo skyldes at bilene også har blitt mer ambisiøse=
De siste årene har kranbiler hatt klart brattest kostnadsutvikling. Det kan jo skyldes at bilene også har blitt mer ambisiøse= Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå publiserte nettopp den nyeste kostnadsutviklingen for forskjellige lastebiltyper, som gjelder frem til og med februar 2017.

Det går ikke tydelig frem av akkurat denne tabellen, se under, men i forhold til sist vi publiserte de tilsvarende tallene for desember 2016, har det vært et kraftig kostnadshopp for alle biltyper.

Dette prishoppet kom ved årsskiftet, men i motsetning til tidligere har ikke SSB spesifisert hva det er som har vært kostnadsdriveren. Men det er naturlig å tenke seg at det er drivstoff.

De generelle trendene fortsetter imidlertid som sist:

Nærtransport, det være seg alt fra renovasjon og distribusjon til drivstoff (uten henger) og kranbil har størst økning i kostnader.

Langtransport, enten det er semi eller bil og henger og henger, har den snilleste kostnadsutviklingen.

 

Tabellen kommer fra SSB. Tall i prosent!

 Totalindeks  

Jan 2017

- feb 2016

Feb 2016

- feb 2017

Feb 2012

- feb 2017

 (2009 =100) 122,6 0,2 6,0 10,0
Tømmertransport, 3-aksla bil m/hengar 122,5 0,2 6,7 9,3
Trekkbil for semitrailer, 3-aksla bil m/hengar 121,5 0,1 6,4 8,5
Tankbil, 3-aksla bil u/hengar 124,4 0,3 6,3 10,9
Tankbil, 3-aksla bil m/hengar 122,4 0,2 7,2 10,2
Renovasjonsbil, 2-aksla bil 123,4 0,4 5,7 12,0
Nærtransport, 2-aksla bil 124,9 0,3 5,4 11,6
Kranbil, 3-aksla bil 124,8 0,2 5,5 12,1
Anleggstransport, 3-aksla bil u/hengar 123,6 0,1 5,6 10,1
Anleggstransport, 3-aksla bil m/hengar 122,0 0,2 5,4 9,6
Langtransport 3-aksla bil m/hengar 119,5 0,2 6,9 8,4

 

Denne saken ble første gang publisert 16/03 2017, og sist oppdatert 07/04 2017