En gledens dag for transporten!!!

Stortinget har gjort kloke valg.

Tungt.no mener: Dette er en gledens dag for norsk godstransport!
Tungt.no mener: Dette er en gledens dag for norsk godstransport! Foto: Frode Tellevik, arkiv
Sist oppdatert

KOMMENTAR: NLF har akkurat sendt ut pressemelding om svært hyggelige nyheter fra dagens saker i Stortinget.

Til våre mest kritiske lesere, akkurat dette er så bra at vi skal være rause med budbringerne av de gode nyhetene, så kan vi diskutere æren senere i kveld.

Essensen er: Det ble i dag sikret flertall for utredning av et digitalt transportregister, at elektroniske fraktbrev gjøres obligatoriske, samt mulighet for å kreve inn bøter for brudd på kabotasjeregelverket på stedet.

Det er som nevnt i kommentar tidligere i dag Arbeiderpartiet og SV som har fremmet tre tilleggsforslag til innstillingene som forelå:

  • De ber regjeringen utrede og fremme forslag om et digitalt transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge.
  • De ber om at elektroniske fraktbrev gjøres obligatoriske.
  • De ber regjeringen fremme forslag om nødvendige regelendringer som sikrer at det blir mulig å kreve inn bøter for brudd på kabotasjeregelverket når bruddet oppdages.

Jenny Klinge (SP), som var saksordfører i Justiskomiteen, mener innføring av obligatorisk elektronisk fraktbrev vil styrke norske interesser ved at det blir vanskeligere å operere her til lands for useriøse aktører.

– Bransjen har i lang tid vært utsatt for aktører som både unndrar moms, driver med ulovlig kabotasjekjøring, sosial dumping og svekker sikkerheten for oss alle som ferdes på veiene våre. Med de endringer som blir vedtatt i dag blir det enklere for myndighetene både å holde oversikt knyttet til hvilke aktører som opererer hvor, samt kunne ilegge straff i form for brudd på regelverket, sier hun.

Lene Vågslid (Ap), leder i Justiskomiteen, sier i en kommentar at de er svært fornøyde med at resten av opposisjonen varsler støtte til forslagene, og dermed instruerer regjeringen til å ta grep, sier hun i en kommentar.

Tungt.no mener: Dette er en gledens dag for norsk godstransport!