Hva vet du om alkolås?

Alle nye busser blir straks blir lovpålagt å ha alkolås. At det blir krav på lastebiler er ventet, men større lastebilflåter ligger allerede langt fremme på feltet. Samtidig er engasjementet hos brukerne stort. Hva kan vi lære av dette? Vi har snakket med Poul Erik Hoffmann i spesialistbedriften Alås AS.

Mester Grønn, som er Norges største heleide blomsterkjede, har 17 kjøretøy med fastmontert alkolås. Her er det sjåfør Ugis Peterson som blåser. Foto: Mester Grønn
Mester Grønn, som er Norges største heleide blomsterkjede, har 17 kjøretøy med fastmontert alkolås. Her er det sjåfør Ugis Peterson som blåser. Foto: Mester Grønn
Publisert Oppdatert

Det kommer nå lovkrav til alkolås i alle nye busser. Kravet inntrer 1. januar 2019, og innen fem år skal alle busser i persontrafikk ha alkolås installert uansett.

MEN: Dette er bare første trinn i raketten.

Myndighetene har gjennom lovverket som ble vedtatt i vår, også tilrettelagt for at kravet kan videreføres til å gjelde alle som kjører transport mot vederlag.

Det gjelder som vi skjønner først og fremst lastebiler. Tenker man seg om, kan det imidlertid også like godt gjelde trucker og anleggsmaskiner.

– I prinsippet kan alkolås installeres i alle innretninger som har et tenningssignal som brytes, forklarer daglig leder Poul Erik Hoffmann i bedriften Alås, som utelukkende driver med alkolåser til proffmarkedet.

– Og om man tolker samferdselsministerens tale i forbindelse med at loven ble innført, tror jeg faktisk dette er også blir et lovkrav for de aller fleste i løpet av de neste 10 årene. Vi opplever dessuten at interessen allerede er betydelig ute hos entreprenører med store maskin- og bilparker.

Myter og sannheter

Når vi vet at mange store transportkjøpere allerede stiller krav til alkolås i sine anbud, kan man også stille spørsmål ved om et påbud er nødvendig.

De fleste oppegående mennesker stiller seg imidlertid i utgangspunktet positive til kravet. Vi vet alle at alkoholpåvirket kjøring foregår i et visst omfang, med de uheldige konsekvensene dette jevnt og trutt medfører.

Tiltaket har likevel sider det er verd å diskutere, både moralske, kostnadsmessige og praktiske.

Står tiltakets kostnad i stil til gevinsten? Kan man lett jukse? Tar man egentlig bort nok av ruskjørerne bare ved alkometer? Går dette først og fremst utover arbeidsbelastningen til en allerede belastet sjåførstand?

Jeg tok meg derfor friheten å be om innspill om fenomenet alkolås i Norges største forum for yrkestrafikk på facebook, Yrkesjåføren. Og alene mengden av tilbakemeldinger på mitt lille spørsmål – 180 stort sett konstruktive kommentarer – vitner om at dette er et emne som opptar svært mange.

Koster mye penger, da

Tilbakemeldingene er i overvekt positive, men det kommer også fram mange (gamle?) dårlige erfaringer, en rekke myter og delvis ny dybdeinnsikt.

Videre i saken har jeg diskutert noe av dette med Hoffmann i Alås. Det er verd å merke at som leverandør i sektoren, er svarene hans neppe upartiske. Til gjengjeld er kompetansen høy.

– Innspill fra spesielt bileiere med liten til mellomstor flåte mener at dette gir uforholdsmessig stor økonomisk belastning for en liten bilpark der man likevel har god oversikt og kontroll?

– Dette er et spørsmål med mange vinklinger. Men for å ta rene kostnader først: Både enhetskostnad og modell for håndtering og eierskap er kraftig på vei ned fra det prisnivået mange er kjent med fra før.

Med fare for å skryte av eget tilbud, er både kjøpspris, leiepris og vedlikeholdsmodell (tid/kostnad) nå kraftig forbedret. Våre montører montere i bilen der den er, og ved årlig kalibrering gjøres dette med bytte til ferdig kalibrert enhet i prinsippet null ekstra tidsbruk for bileier.

Prisene vi snakker om er rundt 8000 kroner ferdig montert enhet i bil, eller om man velger å ikke eie enheten – en månedskostnad på rundt 350 kroner inkludert vedlikehold.

Det andre er kostnad vurdert opp mot avvik. Det være seg kun sjåfør som blir stoppet med promille – eller faktisk ulykke. Jeg trenger neppe utdype at for de fleste vil koste svært mye mer enn å være føre var.

Og det tredje er selvsagt at det forenkler anbudsdeltagelse hvor dette er et krav fra transportkjøper.

– Alkohol er bare ett av mange rusmidler som «nytes», og tilbakemeldingene fra yrkestrafikken er ikke entydige rundt at alkohol er det største problemet. Tar alkolåser kun alkohol?

– Ja, ved blåseprøver er det per i dag kun alkohol. Men med de beste tallene vi har i dag, er det anslått at alkohol står bak 30 prosent av dødsfallene i trafikken i Norge. Det betyr at alkolås kan hindre opp mot 40 tapte menneskeliv i året. Hvert dødsfall har enorme ringvirkninger i samfunnet, og den økonomiske besparelsen formidabel.

Rent praktisk for hver enkelt av oss, som egentlig ikke vil finne på å kjøre etter å ha drukket, tenker jeg at det enklest å tenke seg at alle tvilssituasjonene rundt dagen-derpå-kjøring ryddes av veien.

– Er en alkolås en alkolås, liksom, eller må bileiere sjekke hva den er god for? Og hva med alle triksemetodene vi hører om?

– Det viktigste er at man skaffer Cenelec-godkjent lås. Dette er EU-sertifisering, som sørger for tilstrekkelige kvalitetskrav til låsen. På nyere låser er det sensorer og annen teknologi som gjør at det ikke er mulig å bruke trykkluft, ballonger eller annet for å omgå låsen.

– Men likevel skjer det, leser vi om?

– Alt kan maniupuleres, men for nye alkolåser er det på nivå som utløser andre problemstillinger og sikkerhetsnett.

– Hva med f.eks. distribusjonskjøring og ekstra tidsforbruk?

– Også her kommer ny teknologi til hjelp. Dagens låser kan f.eks. programmeres til å starte når dørlåsen aktiveres, slik at de er klare til blåsing i det øyeblikket sjåføren skal starte. For tilfellet med distribusjon er det også tidsstyring med opp til en times avbrekk før man må blåse på nytt. Og tenker man seg langkjøring, hvor man blåser til start og så kan komme å ta seg en øl under kjøring, er det mulig å stille inn til random blåsetid, slik at man alltid kan risikere å måtte blåse.

– Som med alt annet kan feil oppstå – og feil koster både tid og penger. Hvordan bør bedriftene håndtere alkolås?

– Skal man ha alkolås, mener jeg det er viktig å sikre seg at man har gode rutiner i bedriftene. Å bli stående fast med passasjerer eller følsomt gods fordi alkolåsen har slått inn, det er både dyrt og pinlig.

For det første må derfor opplæring av sjåførener være god. Dernest bør man sikre seg døgnkontinuerlig support av høyeste kvalitet dersom problemer skulle oppstå.

Alkolås – hva sier folket?

Ett eneste kort spørsmål på den lukkede facebooksiden «Yrkessjåføren» ga på kort tid 180 konstruktive tilbakemeldinger. Antall helt positive svar (problemfritt) er overveldende. Her har jeg derfor plukket ut noen mer nyanserte svar og detaljer:

* I selskapet jeg jobber for har alle busser alkolås som fungerer greit. Eneste er at ved 15 minus eller kaldere kan det gå opp mot 5 minutter før den har varma seg opp sånn at du kan blåse. Men tiden varierer veldig fra buss til buss, vi skulle brukt den typen der du ikke trenger å blåse for å få start, men blåse før du kan kjøre

* Den jeg hadde brukte 1 min på å kalibrere seg når en skrudde på tenninga, så kan du banne på at en var litt stressa å fikk beskjed om å «blåse mykere», så måtte en vente nye 30 sekunder før en kunne blåse, sååååå kunne en flytte bilen 15 meter lenger fram hvis en sto litt i veien... å når spetakkelet skulle kalibreres etter hver gang en skrudde av tenninga ble det mye tomgangskjøring for å si det sånn

* Har hatt alkolås i 8–9 år nå, og anser i grunnen ikke det som noe problem. Den dagen man anser det som et problem, er det vel stor mulighet for at man har et problem… Der jeg kjører er det også uanmeldte drugtester i tillegg til at vi har alkolås. Derfor blir det også fokusert på andre rusmidler :)

* Jeg var vitne til en sjåfør som ikke klarte blåse riktig. Han fikk en passasjer til å blåse. Bussen startet da å gikk etter rute

* Hadde jeg blitt bedt av en bussjåfør om å blåse i alkolåsen hans for å få start på bussen, hadde den vel blitt stående der til jeg hadde ringt politiet. Tror nok den store majoriteten av folk med noenlunde rettstilt moralt kompass hadde gjort det samme.

* I bedriften der jeg jobber har vi alkolås på alle bussene, får ikke starta uten å blåse, dette på Scania, samme type på Volvoene der får du starta motor, men ikke satt i drive

* Minus er at de alkolåsene er veldig sensitive, har blåst rødt en gang og da var synderen en mentos pastill. Litt kaffe og vente 5 min så var det i orden

* Kjørte en lastebil med alkolås for ett par uker siden. Hadde ikke drukket alkohol på over en uke. Men måtte allikevel blåse 19 ganger før den gikk igjennom så jeg fikk startet bilen. Dette skjedde flere dager på rad å ble ett irritasjonsmoment. MEN hadde den fungert som den skal, ser jeg ingen problem med å ha det i bilene.

* Har brukt dräger alkolås i mine drosjer i 2 år, er MEGET fornøyd.

* Først skal skiftet før deg stoppe bussen å logge ut. Så skal dere bytte og bussen som er litt forsinket allerede skal startes igjen. Og kanskje du er så heldig at strøm spenningen gjør ett lite hopp når du starter så du kanskje får problemer med systemene i bussen. (Som det finnes mange av). Så begynner kundene å sukke tungt. (Bussen som var 2-3 minutter for sen er nå 5 min etter).

Så må du begynne å blåse. Og den teite plastikk tuten har ikke flere rene tuter liggende. Fordi det ikke er etterfyllt som det skal gjøres. Så da må du blåse på en tupp uten plastikken, og da er den vrien fordi det sitter i filter i plastikktuppene som skal ta imot spytt, men den har jo ikke du. Det ser kollegaen din å legger ut på Facebook siden til jobben og kollegaene dine hvilken gris du er som ikke sørger for å ha på tuten. Personen vet jo ikke omstendighetene, men rett skal være rett!

Så har du da allerede fått stresset i nakken, men nå klarer du ikke hente inn igjen tiden du skal holde, så da rekker du nesten neste avgang ved holdeplass.

Hvis det er en ting bussjåfører ikke trenger mer av så er det stressende systemer! Før du vet ordet av det er du 7-8 minutter etter ved neste avgang, og lunsjen din henger i en tynn tråd.

* Har jobbet hos dekkbedrift i noen år, og vi skiftet dekk på Statens vegvesen ved sesong skift. De har dette montert i de fleste biler. Vi hadde vel problemer med hver 3-4 bil vi skulle ha start på. Ingen fan.

* Vi har alkolås i alle våre minibusser. Dette er forsåvidt problemfritt. Eneste tanken jeg har om dette er det økonomiske aspektet. Vi har i vår bilpark 5 stk 16 seters busser. Med en engangskostad på rundt 10k + evt oppgraderinger, service osv er dette kostbart for små transportfirma. Det jeg tenker: Hvorfor er ikke dette pålagt alle nye biler? Store som små? Og hvorfor er det ikke bilprodusenten sin kostnad? Dette er bare starten. Snart skal alle drosjer samt nyttekjøretøy/firmabiler også ha dette. Statistisk sett er det vel mer promillekjøring i privat bil enn i yrkesbil? Da burde kanskje det heller være slik at alle nye biler solgt etter satt dato være alkolåst fra fabrikk?

* Alåsen i bilene våre er koblet til sentral låsen så de begynner å varme opp når du trykker på nøkkelen. Er ferdig når du har kommet i sete.

* Jobber på ferge, å har god oversikt over bilene på dekk. Ofte ser vi sjåfører med alkolås bruker trykkluft fra blåsespiss inni hytta.

* Dette har vi hatt i Jvb tur as i mange år. Det er ikke noe problem. Det handler ikke så mye om tillit mellom firma og ansatt. Vi vet at firmaet har tillit til oss sjåfører. Det handler mere om sikkerhet for våres kunder. Når de ser at vi blåser for å starte bussen vet de at de har en sjåfør de kan stole på når det gjelder alkohol. Det gir en ekstra trygghet for våres kunder.

* Tine har innført dette i alle nye biler og gjelder oss innleide også. Og synes det er meget bra

* Jobber i Asko og der har vi hatt alkolås i flere år. Vi sjåførene ble spurt om noen hadde motforestillinger til innføringen av dette, og ingen hadde det. Jeg har Dräger i bilen min med 30 min. forsinkelse. Går helt fint. Eneste minuset med den er nevntS før, den liker ikke kulde. Da kan det gå opptil et minutt før den er klar. Jeg har nok også blitt mer bevisst på dagen derpå alkoholen, for jeg tenker det må være jævlig flaut å gå inn til sjefen og si: du, jeg får ikke startet bilen for jeg blåser bare rødt... Derfor har jeg aldri satt meg selv i den situasjonen etter at jeg fikk alkolås