Erling Sæther hyller Solvik-Olsen

- Han er blant de fem beste samferdselsministrene i historien.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen får skryt av NHO-direktør Erling Sæther.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen får skryt av NHO-direktør Erling Sæther.
Sist oppdatert
Erling Sæther, direktør næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport.
Erling Sæther, direktør næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport.

Det er Dagsavisen som siterer direktør i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, på hans hedring av Ketil Solvik-Olsen.

Sæther har hatt kontakt omkring 30 ulike samferdselsstatsråder siden 70-tallet. Sæther har tidligere jobbet både i Schenker, Linjegods, Nor-Way Bussekspress og Norges Rutebileierforbund før han kom til NHO.

Av alle ministrene Sæther har hatt kontakt med, rangerer han Solvik-Olsen blant de fem beste.- Dersom han får gjennomført jernbanereformen også, er han nummer én, sier han til avisen.

Sæther trekker frem disse grunnene til hans vurdering:

  • Opprettelsen av et veiselskap.
  • Opprettelsen av et infrastrukturfond.
  • Vedlikeholdsetterslepet på vei og bane tas igjen etter 30 års utarming
  • Mer statlig plan for hovedveiprosjekter for å unngå lokale forsinkelser.
  • Planer om ny godsstrategi for jernbanen.
  • Sterk kollektivsatsing i de mest befolkningsrike byene.
  • Satsing på kontroller av sikkerhet og etterlevelse av regler for vogntog på norske veier.

Denne saken ble første gang publisert 16/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017