Nå kan du møte fem etater på samme kontroll

Lover mer tverrfaglig kontrollsamarbeid i tiden fremover.

Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Statens vegvesen og Toll samarbeider om kontrollene. I Neiden fikk de også besøk av finsk grensepoliti. Foto: Statens vegvesen
Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Statens vegvesen og Toll samarbeider om kontrollene. I Neiden fikk de også besøk av finsk grensepoliti. Foto: Statens vegvesen
Publisert

Statens vegvesen er du vant til å møte. Men at politiet, Toll og arbeidstilsynet og Skatteetaten er med på samme kontroll, er man ikke like vant til å se. Etatene har riktignok også tidligere hatt ulike samarbeid, men det er først nå det hele er formalisert i større grad.

I region nord har de denne uken hatt en storkontroll på Bjørnefjell i Nordland, ved Skibotndalen i Troms og i Neiden i Finnmark.

Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet etablere et samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetater innenfor vegtrafikkområdet. Det overordnede målet er å bruke etatenes samlede ressurser innen tilsyns- og kontrollarbeidet mest mulig målrettet og effektivt. Samarbeidet omfatter felles aksjoner langs veg, men også kontroller av verksteder.

- Samarbeidet har fungert helt utmerket og vi ser tydelig nytten av å snakke sammen der og da. Noen reaksjoner gis på stedet, mens andre forhold blir undersøkt i ettertid. Det sier Helle Torill Sandvik, leder for utekontrollen i Statens vegvesen Region nord.

På vegne av de fem etatene lover Sandvik at det blir en ny samarbeidskontroll i løpet av høsten.

- Vi er veldig godt fornøyd og ser frem til fortsettelsen. Samarbeid er viktig for oss som er opptatt av trafikksikkerhet og like konkurranseforhold i transportbransjen. I kontrollene fremover vil det variere hva vi har fokus på, hvilke etater som deltar, og hvor vi er. Nå blir det én slik kontroll i høst, mens det fra 2019 skal være tre i året, avslutter Helle Torill Sandvik, leder for utekontrollen i Statens vegvesen Region nord.