Euro 6-motorer får takstfritak i Bergen

Lastebilnæringen har jobbet hardt opp mot å få fritak for tunge kjøretøy ved midlertidige økte bompengetakster i Bergen. Nå er det i boks. Iallefall for Euro 6-folket.

Ilustrasjonsbilde av både Bergen og en Euro 6. Nå er de venner. Euro 5-folket er nok ikke like begeistret.
Ilustrasjonsbilde av både Bergen og en Euro 6. Nå er de venner. Euro 5-folket er nok ikke like begeistret.
Sist oppdatert

Fredag kom meldingen om at Samferdselsdepartementet har åpnet opp for at Bergen kommune kan innføre fritak for enkelte tunge kjøretøyer.

I klartekst betyr dette lastebiler med Euro 6-motorer.

 – Jeg er glad for at vi har fått denne ordningen på plass. Næringskjøretøyene har ikke de samme mulighetene som persontransporten til å velge alternative transportmidler eller reisetider. Samtidig ser vi at en stadig større andel av kjøretøyene som benyttes i næring har en teknologi som innebærer at de bidrar til lite lokal luftforurensing sammenlignet med lette kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fritaksmuligheten vil altså gjelde for tunge kjøretøy med Euroklasse VI på dager med høy luftforurensing i Bergen. Fritaksordningen vil i første omgang være en refusjonsordning, ettersom det foreløpig ikke er teknisk tilrettelagt for å skille ut disse kjøretøyene i det elektroniske bompengesystemet.

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har myndighet til midlertidig å innføre femdoble bompengetakster på dager det er ventet lokal luftforurensning som overskrider grenseverdiene etter forurensingsforskriften med varighet på to dager eller mer.

Denne saken ble første gang publisert 03/03 2017, og sist oppdatert 06/04 2017