- EUs mobilitetspakke løser ikke transportbransjens utfordringer

Forslaget er et kompromiss, kommenterer forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund

- Det må fortsatt gjøres mange forbedringer i forslaget dersom vi i Norsk Transportarbeiderforbund skal anbefale at EUs mobilitetspakke skal implementeres i Norge, sier Lars Johnsen.
- Det må fortsatt gjøres mange forbedringer i forslaget dersom vi i Norsk Transportarbeiderforbund skal anbefale at EUs mobilitetspakke skal implementeres i Norge, sier Lars Johnsen. Foto: Transportarbeiderforbundet/Svein-Ove Arnesen
Publisert

Ministerrådets forslag til EUs mobilitetspakke er et kompromiss og løser ikke transportbransjens utfordringer.

Det mener Norsk Transportarbeiderforbund i en pressemelding.

EU-kommisjonen har lagt fram forslag til tre "pakker" for å regulere veitransportsektoren i Europa. EUs transportministre var samlet til ministerrådsmøte i Brussel den 3. desember. Etter 15 timers forhandlinger ble det enighet om et forslag til deler av EUs 1. mobilitetspakke.

- Forslaget er et kompromiss, og preges av det, sier Lars Johnsen, forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, i en kommentar. Forslaget inneholder noen forbedringer i forhold til EU-kommisjonens opprinnelige forslag, men er ikke bra nok. Det løser ikke problemene med sosial dumping innenfor veitransportsektoren, fortsetter han.

Målsettingen for Ministerrådet, slik den framstår i dokumentet, er bra. De ønsker en med rettferdig transportpolitikk og styrking av rettighetene for de ansatte i sektoren. Men de lykkes ikke, selv om de foreslår viktige tiltak for å stoppe såkalte "postkasse-selskap" og å opprette et europeisk transportregister.

Det er bra at Ministerrådet fastholder og forsterker dagens regler for kabotasjekjøring. Fortsatt blir det lov til å foreta tre kabotasjeoppdrag i løpet av syv dager. (I dag er det fem dager. Red.anm.) Ministerrådet forsterker reglene knyttet til at dette skal være tilfeldige oppdrag og foreslår også en karantenetid på fem dager etter endt kabotasjekjøring.

Det er også bra at Ministerrådet fastholder at ordinær ukehvil ikke kan tas i kjøretøyet og at kostnadene for dette skal dekkes av arbeidsgiver. Svakheten i forslaget er at det ikke er stilt krav til kvalitet for alternativ overnatting som f.eks. enkeltrom med dusj og toalett. Slik forslaget er utformet holder det antakelig at arbeidsgiver kjøper en sovepose og et fjelltelt.

Det er også bra at Ministerrådet foreslår begrensning i total arbeidsturnus på tre til fire uker og at det skal legges til rette for hjemreise for sjåføren etter denne perioden. Ministerrådet har ikke foreslått, slik det tidligere er foreslått, at arbeidsgiver skal dekke hjemreisen for sjåføren.

En av de største manglene ved forslaget er at det danske forslaget om regulering av lønn for tredjelandstransport (transport mellom land der transportøren ikke er etablert) ikke er en del av forslaget. Det danske forslaget om at lønnen for sjåførene skulle følge mottakerlandets lønnsbestemmelser, ville redusert sosial dumping og gitt en mer rettferdig konkurranse i europeisk transportsektor.

I tillegg mener vi at forslaget fra Ministerrådet reduserer medlemslandene og EØS-landenes handlingsrom ved at nasjonalstaten ikke kan vedta reguleringer for kjøretøy under 3,5 tonn.

- Det må fortsatt gjøres mange forbedringer i forslaget dersom vi i Norsk Transportarbeiderforbund skal anbefale at EUs mobilitetspakke skal implementeres i Norge, sier Lars Johnsen.