Finland blir kabotasje-reglenes konge

Finland innfører Europas strengeste kabotasjeregelverk og ansvarliggjør transportkjøper. Det hele trer i kraft allerede den 25. april i år.

EUs regelverk for kabotasje var opprinnelig ment å hindre tomkjøring og redusere utslippene fra transport. I dag vet vi at mange utenlandske transportører tvert imot ser muligheten til å gjøre profitt på et uklart regelverk og kjører til Norge med symbolsk gods for å kunne ta innenlands oppdrag.
EUs regelverk for kabotasje var opprinnelig ment å hindre tomkjøring og redusere utslippene fra transport. I dag vet vi at mange utenlandske transportører tvert imot ser muligheten til å gjøre profitt på et uklart regelverk og kjører til Norge med symbolsk gods for å kunne ta innenlands oppdrag.
Publisert Oppdatert
Vi tipper at våre norske organisasjoner har fått litt å jobbe med. Når Finland tar grep, kan vel Norge også? Tenk om alle som krysset denne bruen hadde papirene i orden. Illustrasjonsfoto.
Vi tipper at våre norske organisasjoner har fått litt å jobbe med. Når Finland tar grep, kan vel Norge også? Tenk om alle som krysset denne bruen hadde papirene i orden. Illustrasjonsfoto.
Statens vegvesen og poltiet skal få flere sanksjonsmuligheter når de avdekker ulovlige forhold hos utenlandske transportører. Illustrasjonsfoto
Statens vegvesen og poltiet skal få flere sanksjonsmuligheter når de avdekker ulovlige forhold hos utenlandske transportører. Illustrasjonsfoto

Finland har tidligere også vært først ute med å innføre strenge kabotasjeregler. Allerede mens de "nye" reglene for kabotasje var til behandling - og langt fra vedtatt - i EU valgte Finland (og Belgia) å innføre reglene fra høsten 2009.

Nå har Finland tatt nok et skritt før de andre idet de krever at alle som driver innenlands transport i mer enn syv dager må ha finsk løyve - altså registrere et selskap i landet.

Det stilles samtidig krav om at CMR-fraktbrev skal følge transporten slik at både politiet og øvrige kontrollmyndigheter kan sjekke om bilen har vært i landet lenger enn lovlig. Registreringsskilt med finske løyver har en oransje kant, mens de øvrige har sorte. Fremover kan heller ikke underleverandører med sort skiltramme benyttes.

Noe liknende, nemlig et sentralt "kabotasje-register" har med ujevne mellomrom vært drøftet i Norge og er også en del av NLFs 12. punkts tiltaksplan for å bedre konkurransesituasjonen.

Les også: Her er NLFs "utlendingsplan"

Ansvarliggjøring av transportkjøper

Kabotasjeendringen er et stort skritt fremover, men enda viktigere er ansvarliggjøring av transportkjøper. Det har vært samtaleevne også i Norge, uten at man har kommet spesielt langt på dette punktet.

Finland har allerede for en tid tilbake vedtatt regler som i større grad ansvarliggjør transportkjøper.

Nå strammes dette ytterligere inn og med de nye reglene er transportkjøper faktisk forpliktet til å kontrollere at transportøren har løyve og oppfyller alle arbeidsgiver- og skattemessige forpliktelser.

Dette bringer kabotasjelovgivningen til et nytt nivå.

Å ansvarliggjøre transportkjøper på denne måten er nemlig en større juridisk nøtt enn man først kanskje skulle tro.

Spesielt for transportkjøpere som kanskje ikke kjøper så mye transport at de visste eller burde vite at transporten var ulovlig. Det skal bli spennende å se fremtidig rettspraksis på dette området.

Når man allikevel velger å gå til dette skrittet, betyr det at den finske regjeringen ser at man må ta drastiske grep for å dreie den negative utviklingen tilbake på rett spor.

Juridisk snarere enn moralsk spørsmål

Det er i stor grad transportkjøperne som har bidratt - bevisst eller ikke - til å holde liv i utenlandske, billige transportører som ikke overholder regelverket. Å få en endring fordrer at transportkjøperne må være mer aktive.

Dersom kunden mistenker at transportøren har urealistiske lave priser, er man forpliktet til ikke å inngå avtale, melder den finste lastebileierorganisasjonen SKAL.

Det hele betyr at kabotasjelovgivningen fjerner seg fra snillismen ved å bli et juridisk snarere enn et moralsk spørsmål. Det er på tide - og bør snarest mulig også innføres i Norge.

Les også: Ønsker finske kabotasjeregler i Norge

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.