45 av 50 Enova-tildelinger til NLF-bedrifter

Spar diesel - få penger. Er NLF-bedrifter smartere enn andre transportbedrifter?

Leiv Sand Transport ble klar over muligheten for Enova-støtte nærmest ved en tilfeldighet, men var blant de første transportørene til å søke støtte.
Leiv Sand Transport ble klar over muligheten for Enova-støtte nærmest ved en tilfeldighet, men var blant de første transportørene til å søke støtte. Foto: Arkiv
Sist oppdatert

Statlige Enova har de siste par årene delt ut rundt 25 millioner kroner til «energiledelse» i norske godstransportbedrifter.

En opptelling Tungt har gjort (nå som dette programmet er avsluttet), viser at godt og vel 90 prosent av mottakerne innen godstransport er, eller har i nyere tid vært, NLF-bedrifter. Kilder er Enovas lister over tildelinger og NLFs medlemsliste.

Se oversikt hvilke bedrifter i DENNE SAKEN fra i forgårs.

Den høye andelen av alle tildelinger står jo i hyggelig kontrast til at NLF «bare» organiserer omtrent halvparten, altså 50 prosent, av godsbedriftene i Norge.

Spørsmålet er da: Er NLF-bedrifter mye smartere enn andre transportbedrifter? Eller har de bare bedre kontakter hos Enova?

Vårt lille stalltips er at NLF-bedriftene er del av et mer effektivt nettverk. «Vi ble purret utallige ganger» skrives det i et kommentarfelt til saken på facebook.

Her er en tidligere artikkel hos NLF på dette emnet.

Spørsmål nummer to er jo hva tildeling av alt fra 200.000 til en million kroner for «energiledelse» innebærer? Dette er jo bra mye penger for en bransje som i utgangspunktet tjener lite.

Enova svarer

Arnt-Gunnar Lium er seniorrådgiver transport i Enova, og han forklarer det slik:

- Merk at energiledelse er noe vi startet med i mer kompleks industri, men som siden er videreført også til maritim sektor og landtransport.

Hovedprinsippet er kartlegging av energiforbruket i en bedrift, og deretter kontinuerlig jobbing med å redusere forbruket per produsert enhet. Det siste er en vesentlig nyanse, hehe, for det handler ikke om å bruke minst mulig, det betyr jo å legge ned.

Lium forklarer videre at i transportsektoren er fokus i stor grad konsentrert rundt sjåføren og hva hun kan gjøre med dieselforbruket. Dette er naturligvis tett koblet mot flåtestyringssystemer.

- Men hvorfor er det så store forskjeller i hva bedriftene har fått tildelt? At fra under 200.000 kroner til 1 million kroner?

- Det har ganske enkelt sammenheng med hvor stort energiforbruk man har – og dermed hvor stort potensial for besparelse man har..

Så altså får man ikke bare en god sum kroner – i tillegg «risikerer» man å spare mye penger på diesel også. Vinnvinn.

Dessverre er programmet «energiledelse» nå avsluttet, men du kan lese mer om Energiledelse hos Enova her.

Du kan fortsatt søke støtte til biler

Det du imidlertid fortsatt kan søke om penger til er «Energi- og klimatiltak i landtransport». Enova beskriver det slik:

«Støtte for å investere i energi- og klimatiltak som styrker din fremtidige konkurransekraft. … som nullutslippskjøretøy og tyngre biogassdrevne lastebiler, gravemaskiner, hjullastere og dumpere. Støtteprogrammet er for aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. Prosjektet må minst erstatte 10 000 liter diesel/år.»

- Men så langt i år er det svært få tildelinger? Har lastebilfolket gitt opp?

- Antall tildelinger så langt tror jeg nok er mest tilfeldig. Generelt ser vi at det er en økende interesse for biogass i markedet og vi får jevnlig søknader om støtte til slike kjøretøy. Vi forventer at økningen vil fortsette gjennom 2019 og ser at flere aktører ser at LBG kan være et godt alternativ til diesel/HVO over lengre avstander, svarer Lium