Kommentar: Kjøre- og hviletid

Forskjell på Jørgen og Hattemaker?

Redline Int Thermo i Lier ble nylig dømt til 400.000 kroner i bot. Bring Frigo gikk nylig «glipp av» det samme.

Illustrasjonsbildet er hentet fra Vegvesenets veiledning til kjøre- og hviletid.
Illustrasjonsbildet er hentet fra Vegvesenets veiledning til kjøre- og hviletid.
Sist oppdatert

KOMMENTAR: Det var NRK Buskerud som i går kunne melde at Transportselskapet Redline Int Thermo er dømt i Drammen tingrett til å betale en bot på 400.000 kroner etter 148 direkte overtredelser av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

NRK siterer også fra dommen, blant annet at «…. Det er kjørt en strekning på 16.020 km uten sjåførkort i den perioden saken gjelder.»

Høres omfanget kjent ut?

For dem som husker noen utgaver tilbake av TransportMagasinet (februar i år, se faksimile og kommentar i egen sak til høyre), kunne vi avsløre følgende fra en foretakskontroll hos Bring Frigo:

179 brudd på kjøre- og hviletid, 12.577 km kjøring uten sjåførkort, og 78 sjåfører det ikke ble dokumentert for…

En VIKTIG forskjell: Myndighetene valgte å IKKE anmelde selskapet Bring Frigo for dette (dog ble 17 av sjåførene ble anmeldt for sine brudd).

Når daglig leder Fritz Sigurd Ringstad i Redline, som også er styreleder i selskapet og en veteran i transportbransjen, sier til NRK at de vil anke dommen, ja da har han dermed i det minste ett ess i ermet å vise frem.

Nå hører det med til saken at Ringstad og Redline også tidligere er dømt for tilsvarende overtredelser, hvor de ifølge NRK i 2013 vedtok en bot på 500.000 kroner. Dette forholdet er vektlagt i skjerpende retning i dommen (som ennå ikke er rettskraftig).

Men så lenge slike omfang ikke konsekvent blir anmeldt, som i Bring Frigo-saken, er det jo ikke godt å vite om det faktisk forelå tilsvarende skjerpende forhold fra dem tilbake i tid.

Tungt-redaksjonen er i utgangspunktet svært positive til et strengere kontrollregime i transportbransjen. Bransjen er helt avhengig av dette for å møte stadig tøffere konkurranse fremover. Vi har også forståelse for at Vegvesenet og andre myndigheter trenger signalsaker og referansedommer for å utøve kontrollene effektivt - og at man tar "lavthengende frukt" først.

Men det er helt avgjørende for tiliten til systemet at store og små, mektige og amatører, behandles likt.

 

Denne saken ble første gang publisert 21/07 2016, og sist oppdatert 06/04 2017