Fortsatt størst over grensen

Norske lastebiler fraktet 1,2 millioner tonn gods over grensen i 2. kvartal 2015. Det er 2,3 prosent mindre enn samme kvartal året før.

Baltiske bilers andel av transportene over grensen øker jevnt og trutt. I 2. kvartal i år var den på 7,9 prosent. Polske bilers andel utgjorde 7,4 prosent, 0,5 prosentpoeng mer enn i tilsvarende kvartal i 2014.
Baltiske bilers andel av transportene over grensen øker jevnt og trutt. I 2. kvartal i år var den på 7,9 prosent. Polske bilers andel utgjorde 7,4 prosent, 0,5 prosentpoeng mer enn i tilsvarende kvartal i 2014.
Sist oppdatert

Forbannet statistikk

Det finnes tre typer løgn:  løgn, forbannet løgn og statistikk. Utsagnet som visstnok stammer fra statsmannen Benjamin Disraeli har kanskje noe for seg. Man skal iallefall være forsiktig med å trekke bombastiske konklusjoner rundt statistikk.

I denne konkrete saken viser statistikken ikke nasjonalitet på bil og henger som har kommet inn med ferjer. Dessuten har all tømmertransport de siste årene feilaktig vært registrert som lastebiltransport selv om den gikk på bane.

Går vi mange år tilbake husker vi at media skrek om at utnyttelsesgraden på norske biler var for lav. Tallknusere hadde regnet på vektene og funnet ut at tomkjøringen var høy. Her hadde vi noe å lære mente de. Det statistikken ikke tok høyde for var volum. Et vogntog sliter med å fylle sine 50 tonn når lasten er glava eller isopor…

At norske lastebilers andel av grenseoverskridende transport gikk ned med 2,3 prosent i løpet av ett år forteller om en ikke uventet nedgang. Men vi er fortsatt størst. Norsk-registrerte biler sto for 34,5 prosent av transportmengden over grensen 2. kvartal i år.

Men svenskene puster oss godt i skvettlappene. De har økt sin markedsandel med knappe 0,9 prosent og står for 28,9 prosent av transporten. De har ligget omkring dette nivået de siste årene.

Og mens det ved flere grenseoverganger i sør later til å være en total baltisk dominans, viser tallene at de står for 7,9 prosent.

Det er naturligvis mye når man tenker at det totalt ble fraktet 3,5 millioner tonn over grensen i årets 2. kvartal alene, men kanskje ikke så mye som man fryktet?

Polakkene står for 7,4 prosent av transportmengden. Vi husker tilbake til 2008 da de hadde 3,3 prosent. De har altså hatt en solid økning.

Mye ut, lite inn

Eksporten har økt med 4,3 prosent, mens importen gikk opp 2,1 prosent i andre kvartal i år. Norske lastebiler fraktet 55,8 prosent av godset ut av landet, men kun 20,7 prosent inn til landet. Dette er henholdsvis 3,7 og 0,9 prosentpoeng mindre enn i 2. kvartal 2014.

Historisk lavt, men flater ut?

Siden tusenårsskiftet har norske lastebilers andel av grensetransporten sunket fra 51 til dagens 34,5 prosent. Så liten grensetransport har vi ikke hatt på norske biler siden statisikken startet.

I 2013 var nedgangen for norske biler 5,1 prosent i forhold til 2012. I år er altså nedgangen 1,8 prosent, iallefall i 2. kvartal.

Kanskje kan det tyde på at nedgangen flater noe ut eller at vi har blitt flinkere til å møte konkurransen?

Nasjonaliteten på sjåførene

Noe som tallene ikke forteller noen verdens ting om er nasjonaliteten på sjåførene. Har vi blitt flinkere til å dempe fallet fordi vi bruker flere utenlandske sjåfører?

Og hvordan er situasjonen mellom for eksempel svenskene og oss her? Akkurat det kunne det være interessant å få tall på.

Denne saken ble første gang publisert 13/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017