Transportkriminalitet:

Freja tar grep

- Vi gjør nå ekstra grundige kontroller av våre biler, spesielt de bulgarske, sier sjefen for Freja i Sverige i dette intervjuet. Han kritiserer samtidig norske myndigheter for manglende informasjon.

Magnusson er sjef for Freja i Sverige, og dermed ansvarlig for de tre sakene med bulgarske/makedonske sjåfører med manglende eller falske papirer vi har skrevet om.
Magnusson er sjef for Freja i Sverige, og dermed ansvarlig for de tre sakene med bulgarske/makedonske sjåfører med manglende eller falske papirer vi har skrevet om. Foto: Freja
Sist oppdatert

Dette er saken

Den siste måneden er tre lastebilsjåfører stoppet av Statens vegvesens kontrollører på Jessheim. To av førerne er anmeldt og hentet av patruljer fra politiet. Den tredje er «kun» ilagt kjøreforbud grunnet manglede førerattest.

Fellesnevner for alle er at de kjører bulgarske biler, er makedonere, og da med enten falske eller ugyldige eller manglende førerkort og ID.

Samtlige sjåfører har kjørt transport fra Sverige til Norge for Ringes via speditøren Freja, som igjen har hyret blant annet bulgarske transportører til å trekke sine hengere, som igjen har ansatt (makedonske) sjåfører.

Kontroll-leder på Jessheim Bjørn Uno Rogneby sier at han regner med at det for begge de to sakene med forfalskning er grunnlag for utvisning. I saken med manglende førerattest er det ilagt kjøreforbud til riktige papirer eventuelt foreligger

Han kjenner imidlertid ikke status på sakene da de for vegvesenets del er avsluttet når forholdene er overlevert til politiet.

De alvorlige sakene rapporteres imidlertid også til Veidirektoratet, som igjen skal ta slike saker opp med de respektive bilenes hjemlands myndigheter, som så er ansvarlig for å følge opp og evt. sanksjonere transportørene.

Tungt/Proffs har skrevet om samtlige, som havner i kategorien transportkriminalitet i serie.

Sakene har vakt betydelig oppsikt i bransjen, da verken transportkjøper eller speditør synes å være villige til å ta effektive grep. Forholdene henger sammen med tilsvarende forhold avslørt av oss i fjor.

Transportkjøper henviser til avtalen med sin speditør, men vil ellers ikke kommentere utover at de forventer at speditør forholder seg til kravene.

Speditøren medgir at det har skjedd noen glipper i forbindelse med ferievikarer og bemanningsbyrå, men bedyrer å ha sine rutiner for å forhindre dette – og som de etter avsløringene innskjerper ytterligere.

Speditøren understreker også at de på sin side ikke uten videre kan påregnes å ha kompetanse til å avsløre falske dokumenter. De klager også på manglede opplysninger og veiledning fra norsk politi i sakene.

Det siste er forståelig etter som det i første ledd av disse sakene er den juridiske tvisten en sak mellom sjåføren og myndighetene. Men sett i lys av at dette kan sees på som systematisk brudd i en transportkjede der transportkjøper har et betydelig ansvar, har dette interesse langt utover enkeltsakene.

Slik de fleste vil tolke dette: Tre hendelser på kort tid er bare toppen av et isfjell.

Dette er sakene:

13. juli, falskt fører kort og falsk ID fra Bulgaria, antatt makedoner

3. august, makedoner med manglende førerattest (ikke anmeldt, kun kjøreforbud)

5. august, falsk førerkort, manglende pass og førerattest, antatt makedoner

- Dette er definitivt ikke noe vi tar lett på, sier Jörgen Magnusson, som fikk en rivstart etter ferien denne uken.

- Dette var et tungt tilbakeslag sier Freja-sjefen, og viser til at de etter forrige omgang med slike saker har gjort en rekke tiltak rettet mot sjåfører og transportører for å sikre at det er orden på dokumenter og tillatelser.

- Etter det som har skjedd nå nylig har vi derfor beslutte å ta ekstra grep rettet mot våre bulgarske transportører, og spesielt på det internordiske markedet.

Magnusson ønsker samtidig å understreke at bulgarere kun utgjør en begrenset del av flåten.

- Men jeg mener det er alvorlig at denne type ulovligheter forekommer i det hele tatt.

En forklaring på forholdene er ifølge Magnusson at de om sommeren hyrer inn vikarpersonell gjennom rekrutteringsbyråer.

Magnussen er samtidig opptatt av at de har god dialog med myndighetene om dette, blant annet politiet i Skåne. Når Proffs kontakter trafikkpolitimannen Richard Karlsson nyanseres likevel dette bildet betydelig. Han kjenner ikke til en spesifikk slik dialog.

- Vi snakker med alle de store speditørene som spør om for eksempel hvordan dokumenter skal utfylles riktig, forklarer han.

- Da svarer jeg med å sende lenker til lover og regler som gjelder kombi- og kabotasjetrafikk. Det er ikke vår oppgave å utdanne transportnæringen i deres egen profesjon.

Magnusson etterlyser likevel tydeligere og bedre kommunikasjon. For å kunne agere proaktivt i saker som dette trenger vi informasjon, men det er slett ikke lett å få, sier han.

- I denne sommerens tilfeller har vi prøvd å få informasjon fra politiet i Norge om hva som har hendt, men har ikke lykkes spesielt godt.

Også Tungt har vært i kontakt med det norske politiet i disse sakene, og vi spurte derfor politiadvokat Fanny C. Tysland blant annet om hvor mye informasjon og veiledning det er rimelig at speditørene får.

- Det er beklagelig at de opplever å ikke få tilstrekkelig veiledning fra politiets side, sier hun.  - Det er rimelig at de får veiledning på hvordan politiet håndterer slike saker, samt veiledning om hvordan de bør gå frem hvis de mistenker bruk av falske førerkort. Ellers oppfordrer vi til å ha kontroll med underleverandører, samt at arbeidsgiver forsikrer seg om at de de ansetter som sjåfører har gyldig førerkort.

Kjenner seg ikke igjen

Kontroll-leder på Jessheim Bjørn Uno Rogneby kjenner seg heller ikke helt igjen i Freja-direktørens klage på norske myndigheter.

- Det er for mange aktører til å si at vi har samarbeid med noen av dem, men vi svarer på henvendelser og veileder når vi kan, sier Rogneby. – Men persondata kan vi ikke utlevere.

Han forklarer at de alvorlige sakene rapporteres til Veidirektoratet, som igjen skal ta slike saker opp med de respektive bilenes hjemlands myndigheter, som så er ansvarlig for å følge opp og evt. sanksjonere transportørene.

- Men Magnusson, hvilke konkrete nye tiltak har Freja gjort?

- Denne uken har vi gjort stikkprøver på et antall av våre bulgarske biler for kontroll før de får nye oppdrag. I tillegg kontrolleres de øvrige fortløpende når de ankommer terminalene i Sverige og Norge.

- Å gjennomføre visuell kontroll av bilene og dokumenter var allerede en del av våre rutiner, men nå legger vi ekstra vekt på dette. Og vi håper på hjelp fra myndighetene kan bidra til at man kan blir vesentlig mer proaktiv i dette arbeidet.

Magnusson mener dessuten at lovbrudd som falske dokumenter og fyllekjøring straffes alt for svakt.

- Bryter transportørene våre interne regler er konsekvensene mye tøffere enn slik loven håndheves, mener han. - Dessverre er det som regel den enkelte sjåfør som tar støyten i de fleste saker.

Tungt og Proffs følger saken. Hva skjer egentlig videre i slik saker som vi har omtalt, og hva var de rettslige konsekvensene i de spesifikke sakene?

Denne saken ble første gang publisert 12/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017