Gir fisketrailere forkjørsrett

Går for strakstiltak i nord etter mange utforkjøringer.

Kjøretøy på veg opp Grøtfjordfjellet får forskjørsrett, mens kjøretøy på veg i motsatt retning får vikeplikt. Foto: Statens vegvesen.
Kjøretøy på veg opp Grøtfjordfjellet får forskjørsrett, mens kjøretøy på veg i motsatt retning får vikeplikt. Foto: Statens vegvesen.
Sist oppdatert

Statens vegvesen vil gi forkjørsrett for fisketrailere og andre kjøretøy på veg opp Grøtfjordfjellet. Sammen med redusert hastighet og varsel om smalere veg skal det forebygge nye utforkjøringer vegen til Tromvika. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I vinter har mange tunge kjøretøy stått fast langs fylkesveg 57 til Tromvika. Troms fylkeskommune har derfor bedt Statens vegvesen vurdere hvilke strakstiltak som kan forebygge nye utforkjøringer, ikke minst for å møte sjømatnæringens behov for en forutsigbar veg.

Først ble lysregulering testet, men løsningen var ikke god nok. Dermed får kjøretøy på veg opp Grøtfjordfjellet nå forskjørsrett.

Forutsetningen er fortsatt at de er riktig skodd, med kjettinger dersom forholdene krever det.

Kjøretøy på veg i motsatt retning får vikeplikt og mulighet for å stoppe i veglomme med fri sikt mot krysset i Grøtfjorden. Hastigheten blir også satt ned på strekningen, og trafikanter i begge retninger blir varslet om at vegen blir smalere.

I tillegg til de nye skiltene som gir fullastede trailere forkjørsrett opp Grøtfjordfjellet, vil Statens vegvesen utbedre de mest kritiske punktene på fylkesveg 57 i området. For det første vil de forsterke rekkverket, for det andre fjerne de verste dumpene i vegen der vogntog ofte henger seg fast.

Her er tiltakene langs fylkesveg 57 til Tromvik i Troms.&nbsp;<div><br></div>
Her er tiltakene langs fylkesveg 57 til Tromvik i Troms.