Gir tilskudd til døgnhvileplass i nord

Vegvesenet vil ha plass til minst 15 vogntog og ønsker tips.

Trøtte vogntogsjåfører trenger flere hvileplasser.
Trøtte vogntogsjåfører trenger flere hvileplasser.
Sist oppdatert

Dagens hyggemelding er at Statens vegvesen ønsker kontakt med bedrifter i Bjerkvik området for å opprette døgnhvileplass for tungtransporten i Nordland.

Ifølge en melding fra etaten heter det at: Statens vegvesen ønsker bedre vilkår for sjåfører i tungtransportnæringen som er pålagt å ta hvilepauser i henhold til regelverket for kjøre- og hviletid.

- Vi har mulighet til å gi tilskudd til opparbeiding og drift/vedlikehold av døgnhvileplasser. I den forbindelse søker vi kontakt med bedrifter i Bjerkvikområdet som kan tilby denne tjenesten.

Ønsket lokalisering er langs E6/E10 på strekningen Bakkejordtunnelen–Medby, og E6 fra sentrum til Skoglund. Det må være god adkomst og fremkommelighet med nærhet til E6/E10, og plass til parkering av minimum 15 vogntog.

Vi stiller krav til servicetilbud som toalett/dusj/ 24 timer i døgnet i gangavstand til døgnhvileplassen. Nærhet til kiosk/matservering er også ønskelig.

Har du tips eller selv er interessert, kan du ta kontakt med region nord innen 7. mars 2016.

Vegvesenet har også laget en veiledning for døgnhvileplasser i samarbeid med organisasjonene. Den finner du her.

Denne saken ble første gang publisert 09/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017