Glad-statistikk

Gledelig få transportkonkurser

Transportbransjene er fortsatt ikke rammet av de dårlige utsiktene. 2015 var bedre enn 2014. Og januar 2016 lover godt.

Norsk transport er i farta som aldri før. Illustrasjonsfoto: Haakon Førde
Norsk transport er i farta som aldri før. Illustrasjonsfoto: Haakon Førde
Sist oppdatert

Den tøffeste, ærligste og mest brutale trendindikatoren på helsetilstanden i næringslivet, det er konkursfrekvensen. For vår del holder vi et særskilt øye med det som skjer innen sektoren «Godstransport på vei».

Og i motsetning til det enkelte i fagpressen melder, er det så langt IKKE registrert økning i konkurser i. Snarere tvert imot. Det var, med liten margin riktignok, færre konkurser i 2015 enn 2014. Og tallet er vesentlig lavere enn i 2013.

Konkursnedgang

I 2014 endte næringskode 49.410 «Godstransport på vei» med 166 konkurser. I 2015 endte bransjen med 165 konkurser. I 2013 var tallet til sammenlikning hele 200.

De sammenliknbare tallene TransportMagasinet presenterer, er hentet fra Brønnøysundregistrenes kunngjøringer type «konkursåpning», og gjelder for både AS og enkeltpersonforetak.

Et lite triks for dem som søker tall bakover i tid, er for øvrig å huske at kunngjøringene for enkeltpersonsforetak kan forsvinne allerede fra ett år etter kunngjøring. Man må dermed søke i andre kilder.

Men hva betyr egentlig tallene?

Akkurat som ett tall alene sier lite, er en trend også ganske intetsigende uten en referanse. 165 konkurser er bedre enn 200 konkurser. Men hvor MYE bedre er det?

I Norge har vi i øyeblikket registrert litt over 20.000 virksomheter med næringskode «Godstransport på vei».

Det vil si at konkursfrekvensen i 2013 på 1,0 prosent ble redusert til 0,8 prosent i 2015.

For få konkurser?

En konkurs er uansett shit for dem det rammer. Samtidig bør en bransje kunne se forholdet i et helhetlig perspektiv. Har transportnæringen for FÅ konkurser, betyr det antagelig at man trekker med seg også dem som strengt tatt ikke har livets rett – og som i ytterste konsekvens blokkere for nyskaping og utvikling.

Når det er sagt, må vi også ta et blikk på veksten i vår sektor. De siste årene har det kommet til 2 til 3 ganger så mange nye virksomheter som dem som har gått konkurs.

I løpet av de siste 5 årene har antallet øket fra rundt 18.000 til 20.000 virksomheter i sektoren Godstransport. Den økningen bør vi dessuten se på med blide øyne.

Et tidligere uttrekk vi har gjort av lønnsomhetstallene (resultatprosent), antyder nemlig at ett til to år gamle virksomheter i snitt har vesentlig bedre resultat enn snittet for dem som har drevet lenge.

Og utsiktene for 2016?

Så langt i januar, det vil si per 27., er kun 3 virksomheter registrert konkurs. De er riktignok fortsatt noen dager igjen av måneden, men det skal mye til for å matche hele januar 2015. Da gikk 17 virksomheter konkurs.

Man skal selvsagt være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner på så kort horisont, men ryktene om at krisen har rammet oss, er foreløpig ikke bekreftet.

Denne saken ble første gang publisert 28/01 2016, og sist oppdatert 06/04 2017