Har kontrollert 4000 tunge kjøretøy siden oktober

Statens vegvesen i Region nord har siden oktober kontrollert nærmere 4000 tunge biler og tilhengere.

Tabellen viser hvor mange tunge kjøretøy og hengere som har blitt kontrollert, og hvor mange av kontrollene som har resultert i reaksjoner.

- Så langt viser tallene at tilstanden både for biler og tilhengere langt på vei er bra. Forbedringen ser vi spesielt på kjøretøy hjemmehørende i Øst-Europa, sier Simonsen.
Tabellen viser hvor mange tunge kjøretøy og hengere som har blitt kontrollert, og hvor mange av kontrollene som har resultert i reaksjoner. - Så langt viser tallene at tilstanden både for biler og tilhengere langt på vei er bra. Forbedringen ser vi spesielt på kjøretøy hjemmehørende i Øst-Europa, sier Simonsen. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Til sammenlikning ble det gjennom hele forrige vinter gjennomført i underkant av 6000 kontroller av biler og tilhengere.

- Kontrollene gjennomføres til alle døgnets tider, også på kvelds- og nattestid, og i helgene, forteller utekontrolleder Jørn Simonsen i Statens vegvesen, Region nord i en pressemelding.

De har siden sist vinter økt antallet tungbilkontrollører i den nordligste landsdelen, fra 22 til 30.

Statens vegvesens erfaring fra sist vinter er at tilstanden på dekk og kjettinger på lastebiler og tilhengere bedret seg betraktelig utover vinteren. Ifølge Simonsen skyldes dette i hovedsak to forhold:

  • Fra 1. januar i år ble kravene til dekk på tunge kjøretøy innskjerpet ved at det i vinterhalvåret skal være særskilt godkjente vinterdekk på alle bilens og tilhengerens hjul og minimum mønsterdybde i dekkene skal være fem millimeter.
  • Økt kontrollaktivitet ute på vegene

- Vi tror både kjøretøyeiere og førere har tatt innover seg at muligheten for å bli stanset er stor. Og er ikke utrustingen i orden da, blir kjøretøyet parkert på stedet, sier Simonsen.

Denne saken ble første gang publisert 08/12 2015, og sist oppdatert 06/04 2017