Statens havarikommisjon for transport

Ny rapport: Kommisjonen krever tryggere transport av betongelementer

To ulykker med elementtransport i løpet av fjorten dager i 2014 er nå gransket av havarikommisjonen. Her er konklusjonen.

Bilde fra rapporten: Lasten og vogntogets sluttposisjon etter at det hadde veltet i Nord-Trøndelag. Foto: Politiet
Bilde fra rapporten: Lasten og vogntogets sluttposisjon etter at det hadde veltet i Nord-Trøndelag. Foto: Politiet
Sist oppdatert

30. november 2014 kjørte en transport av betongelementer i Nord-Trøndelag.

Elementene, som var lastet på en såkalt A-krakk, falt av da semitraileren veltet i en høyresving.

Føreren omkom som følge av ulykken.

14. desember 2014 kjørte en annen elementtransport på Sørlandet.

I utgangen av en høyresving sviktet lastesikringen og elementene falt av semitraileren og ble liggende over midtrabatten.

Ingen kom til skade i denne ulykken.

Bilde fra rapporten. Skader på A-krakken som ble brukt i forbindelse med transporten i Nord-Trøndelag. Foto: SHT
Bilde fra rapporten. Skader på A-krakken som ble brukt i forbindelse med transporten i Nord-Trøndelag. Foto: SHT

Underdimensjonerte A-krakker og overbelastet kjetting

Havarikommisjonen konkluderer med at ulykken i Nord-Trøndelag ble forårsaket av at de underdimensjonerte A-krakkene sviktet slik at lasten forskjøv seg.

Ulykken på Sørlandet skyldtes at surrekjetting/kjettingstrammer ble overbelastet og røk.

Undersøkelsen har avdekket at begge transportfirmaene hadde mangelfulle rutiner og prosedyrer for hvordan lasten skulle sikres. Det var også mangelfull opplæring av førerne innenfor dette området i begge firmaene.

Bilde fra rapporten. Spor/merker avsatt i kjørebanen da vogntoget veltet i Nord-Trøndelag. Foto: Statens vegvesen
Bilde fra rapporten. Spor/merker avsatt i kjørebanen da vogntoget veltet i Nord-Trøndelag. Foto: Statens vegvesen

Mangelfulle prosedyrer, tilrådinger gjort i 2005

Rapportens forside. Skjermdump.
Rapportens forside. Skjermdump.

I 2005 skjedde to tilsvarende ulykker i forbindelse med transport av betongelementer på Rv 44 i Rogaland. I rapporten som ble avgitt etter disse ulykkene ble det gitt flere tilrådinger for å bedre sikkerheten i forbindelse med denne type transport.

Tre av disse tilrådingene omhandlet de samme forholdene som ble avdekket i ulykkene som omhandles i denne rapporten. Disse tilrådingene er fremdeles ikke lukket.

Statens vegvesen jobber med nye forskrifter

Havarikommisjonen har fulgt opp de tre tilrådingene i forbindelse med innspill til nye forskrifter for sikring av last som Statens vegvesen for tiden arbeider med.

Med bakgrunn i dette avgir SHT tre nye tilrådinger til dette arbeidet. Disse tilrådingene har relevans både til ulykkene som skjedde i 2005 og ulykkene som omtales i denne rapporten.

LES RAPPORTEN HER

Denne saken ble første gang publisert 26/09 2017, og sist oppdatert 27/09 2017