Sanntidseksperten ekspanderer i transportsektoren

Hogia Transport Systems skal koble alle Hogias aktiviteter mot transportsektoren.

Hogia bygger nå et nytt hovedkontor på 5.500 kvm i Stenungsund. Foto: Hogia
Hogia bygger nå et nytt hovedkontor på 5.500 kvm i Stenungsund. Foto: Hogia
Publisert

– Hogias kjernevirksomhet er å tilby integrerte løsninger i transportbransjen, fastslår Bert-Inge Hogsved, grunnlegger og adm. dir. i Hogia Group.

Firkløver i transport

– Ingen andre europeiske programvareselskaper har på samme måte som vi bygget opp egne programvarer og en kunnskap om alle de fire områdene vi kaller "Firkløveret".

Det er kollektivtrafikk, fergetrafikk, veitrafikk og terminalsystemer.

- Vi drar nytte av de kombinasjonsmuligheter som bredden vår skaper. Det er dette vårt nye forretningsområde Hogia Transport Systems skal fokusere på. Vi har store ambisjoner om å fortsette å vokse langsiktig i transportbransjen, fortsetter Hogsved.

– Hogia har en unik posisjon når det gjelder å tilby integrerte løsninger i transportbransjen, fastslår Bert-Inge Hogsved, grunnlegger og administrerende direktør i Hogia Group. Foto: Eva Lindblad / Hogia
– Hogia har en unik posisjon når det gjelder å tilby integrerte løsninger i transportbransjen, fastslår Bert-Inge Hogsved, grunnlegger og administrerende direktør i Hogia Group. Foto: Eva Lindblad / Hogia

Har investert 500 millioner

Selskapet har siden 2005 investert en milliard halv kroner i utviklingen av sanntidssystemer for transportsektoren.

Blant kundene finnes for eksempel de seks største kollektivtransportselskapene i de nordiske landene, 500 transportselskaper i Sverige og Norge, 28 intermodale havne- og landbaserte terminaler i Storbritannia, Canada og Sverige, og 25 fergeselskaper rundt om i verden.

Hogia Group består av 27 selskaper i Norden og Storbritannia med til sammen 625 medarbeidere. Hogia har vært lønnsomt de siste 26 årene og de siste åtte årene har antall ansatte økt med 25 personer per år.

– Vi satser skal ha en vekst i Transport Systems på 35 prosent innen 2020. For å lykkes med dette må vi styrke vårt team i alle områder. I dag har vi 150 ansatte, og vår ambisjon å være 200 i 2020, utdyper Christer Lindberg, viseadm. direktør i Hogia og ansvarlig for det nye forretningsområdet.