Litt for egen regning

I dag er ministeren på kabotasjemøte

… vi håper han får dette innspillet.

Dagens regjering har gjennomført en rekke gode tiltak for transportbransjen. I dag sitter ministeren i lyttemøte med organisasjonene for å få innspill på hva som funker og hva som bør endres.
Dagens regjering har gjennomført en rekke gode tiltak for transportbransjen. I dag sitter ministeren i lyttemøte med organisasjonene for å få innspill på hva som funker og hva som bør endres.
Sist oppdatert

I dag er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på møte med NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund, NHO Logistikk og Transport, Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet.

Bakgrunnen er å lytte til hvordan organisasjonene oppfatter de tiltakene som regjeringen allerede har satt i kraft (som obligatorisk brikke, strengere dekkrav, økte kontroller og hjullås)

Mer viktig er trolig veien videre. Ministeren ønsker å få innspill til eventuelle ytterligere tiltak innen både vinterutfordringer på vei og kabotasje.

I dag er det slik at om en sjåfør mister føreretten for tunge kjøretøy, vil det kun gjelde det landet han er stanset i. Han kan fritt kjøre i andre land.

Dette er noe regjeringen er i dialog med EU-kommisjonen for å endre. Videre er det innført et register for brudd på yrkestransport- og vegtrafikkregelverket der opplysninger utveksles mellom alle EØS-land.

Regjeringen har gjort svært mye positivt for transportbransjen. Det er dog en ting økte kontroller ikke kan bedre. Det er regelverket kontrollørene forholder seg til.

Vi håper organisasjonene som taler norske transportørers sak kan formidle viktigheten av begrepet «løpende og permanent kabotasje» når de først skal ha et kabotasjemøte.

I dag er det blitt en forretningsmodell å kjøre planlagt kabotasje i Norge. Det aksepteres i påvente av en presisering eller dom på området og var ikke intensjonen da regelverket ble innført. I dag utnyttes denne gråsonen til det maksimale.

Denne saken ble første gang publisert 04/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017