Kan bli verre å få EU-godkjenning

Når Statens vegvesen den 8. juni innfører nytt PKK-system, er det langt på overtid. Og du bør ta høyde for krøll i innkjøringsfasen.

Nye sjekkpunkter i EU-kontrollene vil medføre lenger tid på verkstedet.
Nye sjekkpunkter i EU-kontrollene vil medføre lenger tid på verkstedet. Foto: Foto: Scania
Sist oppdatert

OBS! Unngå kontroll i uken 3. – 8. juni

I forbindelse med innføringen av nytt register vil det mellom 3. og 8. juni være vanskelig å få utført kontroll, melder Statens vegvesen. Det vil imidlertid finnes nødløsninger for dem som må ha gjennomført kontrollen, for eksempel for å hindre at kjøretøyet avskiltes.

Nye regler for gjennomføringen av periodisk kjøretøykontroll, også kalt EU-kontroll, er varslet lenge. Dette skulle vært innført fra nyttår, men er utsatt i flere omganger.

Både for lette og tunge kjøretøy betyr det nye systemet dessuten en rekke skjerpelser som det kan lønne seg å være oppmerksom på.

Nær dobling av punkter

For det første kommer det en rekke nye sjekkpunkter i kontrollen. Dette betyr at kontrollen tar lenger tid. Sannsynligvis vil verkstedene også øke prisen for å kompensere for dette. Kilder i bransjen antyder en økning på 20-30 prosent i tidsforbruk og pris.

En annen risiko er dessuten at biler som tidligere har gått gjennom prikkfritt, nå vil risikere å få mangelpunkter grunnet nye sjekkpunkter. Spesielt biler med avansert oppbygging og busser kan være utsatt for dette.

I tillegg vil det være flere punkter som nå kan gi bruksforbud enn tidligere.

Spesielt bør bileierne være oppmerksom på elektrisk anlegg og lysutrustning. Og blir man pålagt etterkontroll, vil tidsbegrensningene være strengere.

Kontrollseddelen får ny utforming, og vil ikke lenger vise alle punktene, bare punktene der det er funnet feil. I tillegg er det nytt system for stikkprøver, der man risiker å står en time på vent dersom man blir trukket ut.

I tillegg kan det kun gjøres en hovedkontroll på et kjøretøy i kontrollperioden. Det betyr at bileierne ikke lenger kan gå ut og shoppe nye EU-kontroll om ikke det første resultatet passer.

Prisendring?

PKK er et lovpålagt krav til veibrukere, og hvor verkstedene er tildelt kontrollfunksjon gjennom veimyndighetene. I prinsippet skal derfor ikke verksteder tjene penger på PKK, men ta seg betalt for sin reelle timekost.

Utfordringen med prising av PKK har paradoksalt nok dermed vært motsatt av normalt. Verkstedene har ofte rabattert PKK i håp om å tiltrekke seg merarbeid. «Normal» PKK-pris er derfor ikke helt enkelt å fastslå.

Men ikke bare vil tidsbruken på verkstedene øke fra 8. juni. Verkstedene vil også måtte investere betydelig mer i utstyr og kompetanse. Den regningen må nødvendigvis dekkes av bileierne – enten det blir direkte på PKK-prisen, eller kamuflert i etterkontroll og oppfølgingsarbeid.

Denne saken ble første gang publisert 22/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017