Vålerengatunnelen blir en omveg

En av Oslos mest trafikkerte tunneler får halvert kapasiteten. Det betyr at rundt 65 000 kjøretøy blir berørt hvert døgn.

Trafikk som skal til og gjennom Oslo bør finne andre ruter enn Vålerengtunnelen.
Trafikk som skal til og gjennom Oslo bør finne andre ruter enn Vålerengtunnelen. Foto: Statens Vegvesen
Publisert Oppdatert

I første omgang er det nordgående løp i Vålerengtunnelen som kommer til å være stengt fra 8. juni, og fram til månedsskiftet september - oktober.

Så stenges sørgående tunnel-løp for oppgradering. Det blir stengt fram til februar 2021.

Ett løp i tunnelen skulle vært stengt fra 20. april i år, men på grunn av koronakarantener ble stengningen utsatt. Prosjektleder i Statens Vegvesen Stian Ellingsen vil ha så lite trafikk i tunnelen som mulig.

Fra 8. juni vil et av løpene på Vålerengatunnelen være stengt.
Fra 8. juni vil et av løpene på Vålerengatunnelen være stengt. Foto: Statens Vegvesen

– Hvis alle som kjører bil i dag fortsetter å bruke bil etter 8. juni får vi et stort køproblem, sier Ellingen i en pressemelding.

- Trafikk som skal til og gjennom Oslo bør finne andre ruter enn Vålerengtunnelen. Å bruke den blir en omveg, ikke en snarveg, sier Ellingsen. Han legger til at denne gang kan ikke Vegvesenet gjøre som da Bryn-tunnelen var stengt å oppfordre til bruk av kollektivtrafikk.

– Vi ber de som kan om å gå eller bruke sykkel. De som må kjøre oppfordres til å velge andre ruter eller reise til andre tider, sier prosjektleder Stian Ellingsen som legger til at hjemmekontor også er et godt alternativ.

Arbeidet på tunnelen startet allerede i januar i år med nattstenging. Fra 8. juni starter arbeidene for alvor inne i tunnelen som følge av strengere krav til sikkerhet.

Alternative omkjøringsveier.
Alternative omkjøringsveier. Foto: Statens Vegvesen

Målet er å skifte ut alt sikkerhetsutstyr i tunnelen, og det skal bygges nye rømningsveger. Samtidig skal Statens vegvesen forsterke tunnelen på vegne av Bane NOR som skal legge nye spor på tunneltaket.

Det er flere muligheter for å komme til og gjennom Oslo uten å kjøre gjennom Vålerengtunnelen. Mer om dette på nettsidene til Statens Vegvesen.

Dette skal gjøres i Vålerengatunnelen

I likhet med de øvrige tunnelene som Statens Vegvesen har oppgradert i Oslo skal det gjøres omfattende arbeider i E6 Vålerengtunnelen.

  • Skifte ut alt sikkerhetsutstyr.
  • Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NORs prosjekt ”Kapasitetsøkning Brynsbakken”.
  • Fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og bygge nytt tunneltak og nye vegger.
  • Bygge nye tekniske bygg.
  • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng).
  • Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye.
  • Forbedre brannbeskyttelsen.
  • Reparere skadet betong.
  • Skifte ut det elektriske anlegget.
  • Reparere skader i vegbanen.