Kostnadene ved regional og langtransport øket mest

Det siste året har kostnadene ved lastebiltransport øket over fire prosent. SSB deler kostnadene ved lastebilkjøring inn syv bransjekategorier – her er listen.

Spesielt har kostnadene ved regionaltransport økt, og det er ikke bompenger eller ferjekostnader som har skylden.
Spesielt har kostnadene ved regionaltransport økt, og det er ikke bompenger eller ferjekostnader som har skylden. Foto: Haakon Førde, arkiv
Publisert

LASTEBILØKONOMI: Om ditt firma ikke økte transportprisene før koronakrisen, er det på tide å gjøre det nå.

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin kvartal-statistikk viser nemlig at kostnadene ved lastebiltransport i gjennomsnitt økte med 4,2 prosent fra første kvartal i 2019 til 2020 (4,3 prosent dersom man inkluderer ferjekostnader og bompenger).

Dette er altså økningen i de direkte kostnader lastebileieren har ved å drifte bilen (lønn, diesel, finansiering, dekk, service og reparasjoner, IT- og kontordrift mm.) .

Men det er også betydelige forskjeller mellom de forskjellige typene kjøring/virksomhet SSB deler inn i – se tabellen under.

Ved første øyekast ser kanskje ikke prosentsatsene alarmerende ut, men ha i bakhodet at i godstransport på vei er fortjenesten (resultat før skatt) i gjennomsnitt nede rundt 1 til 2 prosent.

Tar tar man ikke inn de økte kostnadene på over fire prosent i prisene man kjører for, havner man fort på minusresultat.

Det andre man kan ha i bakhodet er at når kostnadene ved renovasjon øker 3,5 prosent, mens regional- og langtransport øker 4,4-4,5 prosent, så er ikke forskjellen 1 prosent.

Forskjellen i kostnadsøkningen er faktisk nærmere 30 prosent (28,5). Og akkurat den store forskjellen kan være verd å spekulere over for dem som er flinke til å hente ut marginer på kjøringen sin.

Tabellen hos SSB heter «Kostnadsindeks for lastebiltransport» - klikk for å gå til SSB. Tallene vi har plukket ut her er prosentvis kostnadsøkning fra første kvartal 2018 til første kvartal 2020 (uten bom penger og ferjekostnader):

  • Alle transporttyper 4,2 %
  • Nærtransport 4,0 %
  • Regionaltransport 4,5 %
  • Langtransport 4,4 %
  • Tank- og bulktransport 4,3 %
  • Tømmertransport 4,2 %
  • Anleggstransport, korte strekninger 4,2 %
  • Renovasjon, hushaldsavfall 3,5 %