Førerkortet – ditt viktigste dokument

KRONIKK: Et av de viktigste dokumentene du har som yrkessjåfør er førerkortet som gir deg rett til å utføre yrket ditt. Et tap av førerkort vi alltid være dramatisk.

Svein Furøy er daglig leder i Transport & Logistikkforbundet (TLF), det nyeste av tre større fagforeninger for sjåfører i Norge. Du finner mer informasjon på www.godsbil.no.
Svein Furøy er daglig leder i Transport & Logistikkforbundet (TLF), det nyeste av tre større fagforeninger for sjåfører i Norge. Du finner mer informasjon på www.godsbil.no. Foto: Haakon Førde
Publisert Oppdatert

KRONIKK: Sjelden vil det faktum at man er yrkessjåfør virke formildende når et førerkortbeslag vurderes.

Samfunnet forventer og krever mer av en yrkessjåfør siden man som yrkessjåfør kan sies å være profesjonell. Som fører av et tungt kjøretøy med stort skadepotensial stilles det altså større krav til aktsomhet. Det er ikke hensiktsmessig å bestride dette.

Transport & Logistikkforbundet (TLF) mener likevel at tiden er inne for at man tar en grundig gjennomgang av praksisen knyttet til førerkortbeslag når det gjelder yrkessjåfører.

Vi er IKKE kritisk til førerkortbeslagene knyttet til adferd i trafikken, fartsovertredelser, promille og det man kan kalle de vanlige årsakene til førerkortbeslag.

Vi ER DERIMOT kritisk til førerkortbeslagene som knytter seg til uhell og ulykker. I denne kategorien hvor politiet må utvise skjønn på ulykkesstedet, viser det seg at rettssikkerheten kan være på gyngende grunn.

Norsk Transportarbeiderforbund har tidligere tatt dette opp og svarene den gang fra Riksadvokat Tor- Aksel Busch var tydelige. Riksadvokaten ba politimestrene om å skjerpe rutinene fordi politiet er for raske til å foreta såkalte rutinemessige førerkortbeslag. I et brev til politimestrene, understreker Tor-Aksel Busch at såkalte «rutinemessige beslag» selv ved alvorlige trafikkulykker er i strid med loven og skal ikke forekomme.

Transport & Logistikkforbundet ønsker å få utredet ytterligere et forslag til endring av praksis ved førerkortbeslag knyttet til yrkesrelaterte forhold.

Om man mister et betongelement fordi lastesikringen er dårlig, om man glemmer å pakke sammen kranen og river ned en gangbro kan førerkortbeslag være aktuelt. Det samme hvis man har grove brudd på kjøre og hviletid eller overlast.

Men så vidt vi kjenner til er det ingen som frakter betongelementer med privatbilen sin. Vi kjenner heller ikke til at noen har en lastebilkran montert på privatbilen sin.

Spørsmålet blir da om det er rimelig i slike tilfeller som nevnt ovenfor, at også førerkort klasse B beslaglegges?

Man har kanskje vist at man ikke er skikket til jobben som yrkessjåfør fordi man har utvist manglende jobbrelatert kunnskap eller dømmekraft. Men gjør dette en til en uskikket privatbilist?

I TLF tror vi ikke det, og derfor vil vi foreslå en endring i lovverket knyttet til slike førerkortbeslag.

Dersom førerkortbeslaget kan knyttes direkte mot yrkesrelaterte forhold, bør det gis adgang til en suspensjon i de aktuelle førerkortklassene. Sjåføren som mistet førerkortet på grunn av at han hadde glemt å pakke sammen kranen sin eller som har sviktet i andre yrkesrelaterte situasjoner utgjør neppe noen fare når vedkommende ferdes i privatbilen sin.

Daglig leder Svein Furøy i Transport & Logistikkforbundet forteller at man har utarbeidet og sendt et forslag til Vegdirektoratet. Direktoratet har i skrivende stund ikke besvart forslaget.

– Problemstillingen har vært oppe ved flere anledninger i TLF, men det var etter en artikkel fra DI som er Danmarks største arbeidsgiverorganisasjon at hjulene begynte å rulle hos oss i TLF.

I artikkelen sto det at et bredt flertall i folketinget vedtok regjeringens forslag som også inneholdt følgende sitat: «Med loven endres også reglene for førerkortbeslag slik at sjåføren ikke mister sitt førerkort for privatbil i saker hvor førerkortbeslag relateres til brudd på kjøre og hviletid eller overlast.»

Furøy er likevel nøktern med tanke på å få gehør: – Nåløyet for å lykkes med en endring på dette nivået er lite, men vi synes saken er viktig.

Med forslaget vårt er håpet vårt at vi i alle fall klarer å skape en debatt om problemstillingene vi skisserer. Om flere organisasjoner henger seg på og man får satt tyngde bak forslaget vil det åpne for en ordentlig realitetsvurdering.

Kronikken ble opprinnelig publisert i Transportmagasinet nr 04 2019

Bildetekst
Bildetekst

... så vidt vi kjenner til er det
ingen som frakter betongelementer
med privatbilen sin

Spørsmålet blir da om det er rimelig i slike tilfeller, at også førerkort klasse B beslaglegges?