Fredrikstadbrua blir lastebil-testbru

Det etableres tungbilfelt i høyre kjørefelt på Fredrikstadbrua. Dette skal kunne benyttes av tungbiler over 3,5 tonn.

Her får lastebiler forrang i høyrefeltet.
Her får lastebiler forrang i høyrefeltet. Foto: Geir Hasle
Publisert Oppdatert

Fredrikstadbrua er valgt som testarena for eget tungbilfelt. Samme test er gjort i Stavanger-området, men Statens vegvesen ønsker enda mer erfaring med en slik ordning.

Statens vegvesen vil denne måneden starte et prøveprosjekt med tungbilfelt i Nedre Glomma. Det innebærer at dagens sambruksfelt på rv. 110 over Fredrikstadbrua åpnes for lastebiler og taxi, mens samkjøring i privatbiler ikke lenger blir prioritert.

Næringen positiv

Det har kommet positive signaler, både fra lastebilnæringen og det lokale politiske miljøet i styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma.

– Målet er å finne ut om næringstransporten kan gis bedre fremkommelighet, samtidig som hensynet til kollektivtransporten blir godt ivaretatt, sier Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Andre forsøk

Bare ett sted i Norge er det gjort tilvarende forsøk, ved Sola flyplass utenfor Stavanger. Nå ønsker Vegvesenet å prøve ut dette flere steder for å få mer kunnskap om effektene.

Statens vegvesen har i sin forundersøkelse vurdert hvem som bør ha tilgang til dagens kollektivfelt, og her må det tas hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper og trafikkavviklingen generelt.

Kan avbrytes

– Dersom et tungbilfeltet skaper problemer for trafikkavvikling eller farlige situasjoner, kan prosjektet endres eller avbrytes. Med tanke på fremtidige veiprosjekter, er det imidlertid viktig å få kunnskap om hvilken gevinst dette kan gi oss, sier Elisabeth Bechmann.

Nå sendes skilt- og oppmerkingsplan for tungtrafikkfeltet på høring til Fredrikstad kommune og politiet.

Det ventes at prosjektet settes i gang i slutten av september, dersom det ikke kommer vesentlige innvendinger i høringsrunden.

Det er også planlagt at strekningen langs rv. 110, Ørebekk – Simo, skal få tungbilfelt fra våren 2020.