Her ble både fører og eier anmeldt

For mye diesel plassert baki, fri eksos, for mye lys og for lite bremser. Foto: Statens vegvesen.
For mye diesel plassert baki, fri eksos, for mye lys og for lite bremser. Foto: Statens vegvesen.
Sist oppdatert

Statens vegvesen utekontroll Hedmark utførte tungtransport kontroll den 14. september på Bergerønningen i Alvdal og på Stømner i Kongsvinger, Hedmark.

Begge plasser ble det luket ut vogntog som ifølge kontrollørene ikke har noe på veien å gjøre. Ved Bergrønningen ble en utenlandsk fører anmeldt for å ha kjørt på annenmanns sjåførkort og juks med kjøre- og hviletid.

Han stoppet i veibanen, rett etter skilting for kontroll, for å skifte sjåførkort, forteller Geir Thomas Finstad, fagleder i Statens vegvesens utekontroll på Hedmark. Via dette stuntet stengte han også for trafikken ettersom det er doble sperrelinjer her.

Denne karen fikk bruksforbud og hengeren ble avskiltet. Hengeren hadde løs og utslitt svingkrans. Dessuten hadde kjøretøyet store rustskader. Foto: Statens vegvesen.
Denne karen fikk bruksforbud og hengeren ble avskiltet. Hengeren hadde løs og utslitt svingkrans. Dessuten hadde kjøretøyet store rustskader. Foto: Statens vegvesen.
Denne karen stoppet like ved kontrollen for å skifte sjåførkort. Foto: Statens vegvesen.
Denne karen stoppet like ved kontrollen for å skifte sjåførkort. Foto: Statens vegvesen.

Også et annet utenlandsk eksempel trekkes frem. Det ble stoppet ved Stømner. Det hadde for mye diesel plassert på vogntoget, utkoblet AdBlue, fri eksos, for mye lys og i tillegg alvorlige bremsefeil. Her ble både fører og eier anmeldt, forteller Finstad.

Kjøretøy som er i dårlig forfatning er en direkte trussel mot trafikksikkerheten. Det samme må sies om å kjøre vogntog med en fører som har for lite hvile. Det er greit å få luke ut førere og kjøretøy som er en risiko for trafikksikkerheten ut av trafikken, avslutter Finstad.