LBG-biler 17 prosent dyrere i drift

En solid transportaktør som har fått Enova-tilskudd til LBG-biler er Utengen Transport AS fra Lier. Og som kan dokumentere at det ikke bare er innkjøpet som koster ekstra.

Utengen har anskaffet tre LBG-biler fra Volvo. Morten Utengen håper det snart blir mange slike på veiene.
Utengen har anskaffet tre LBG-biler fra Volvo. Morten Utengen håper det snart blir mange slike på veiene. Foto: Utengen facebook
Sist oppdatert

Tungt har vært på sporet av LBG-biler en stund, altså biler som drives av flytende biogass.

Selv om folk flest helt automatisk tenker el-biler som klimatiltak, er antagelig LBG det mest realistiske på kort sikt til langtransport - og etter det hydrogendrevne biler.

Heldigvis (?) er den norske stat hypp på å dele ut penger til dem som vil satse på sånt, gjennom foretaket Enova.

* Se vår listesak om NLF-bedrifter HER

* og NLFs egen mer presise oppsummering av "energiledelse" her.

En solid transportaktør som har fått tilskudd til LBG biler, men IKKE energiledelse, er imidlertid Utengen Transport AS fra Lier.

- I all verden, hvorfor ikke???

Morten Utengen
Morten Utengen Foto: Arkiv

- At vi ikke har søkt om energiledelse må vi helt enkelt tilskrive at vi ikke var klar over muligheten, forteller Morten Utengen.

- Enova har et ganske komplekst tildelingsprogram, og vi har i første rekke tenkt bil. Men uansett så har vi jo drevet mye energiledelse uten støtte i lang tid gjennom våre ideer om optimal kjøring.

- Hvilke LBG biler har dere valgt?

- Volvo, og det vi har fått tilskudd til er 50 prosent av merkostnaden på investeringen på de 3 bilene vi har anskaffet, merkostnaden pr bil var rundt 475.000 kroner. Men det vi vet nå, er at disse bilene også er minst 17 prosent dyrere å drifte enn tilsvarende dieselbiler, så her er vi helt avhengig av kunder som er villige til å være med på den ekstra kostnaden.

- Hva er dyrere i driften av gassbil?

Utengens gassbiler sees daglig i trafikkbildet i Oslo om omegn.
Utengens gassbiler sees daglig i trafikkbildet i Oslo om omegn. Foto: Utengen facebook
Utengen er en ærverdig gammel transportbedrift, her fra 90-årsjubileet, men er meget ung i tankegangen
Utengen er en ærverdig gammel transportbedrift, her fra 90-årsjubileet, men er meget ung i tankegangen Foto: Utengen facebook

- Drivstoffkostnadene i hovedsak, og ikke minst at det koster oss mer tid og ekstra kjøring for å få fylt gass når det kun er en fyllestasjon i nærheten. Håper det kommer en fyllestasjon på vår side av Oslo også i nærmeste framtid. Jeg håper jo inderlig det snart blir flere biler, slik at infrastrukturen på drivstoffet også kommer på plass

- Hva tenker du om søknadsprosessen til Enova?

- Det er… la oss si litt intrikat og det føles litt tungt å komme i gang. Byråkratiet snakker et annet språk enn det vi snakker til daglig. Vi hadde god hjelp av en konsulent til våre søknader og rapportering i etterkant.

- Fremover, dere har jo markedsført dere fremoverlent med Nikola og høy grad av nullutslippsbiler?

- Ja. Vi har gått ut med 80 prosent nullutslippsbiler hos oss innen 2025. Men det kan tenkes at dette er litt optimistisk da de første Nikola-bilene ikke er i Norge før i 2023. Vi har bestilt 10 stykker Nikola Tre, den bilen som er tiltenkt det nordiske markedet.

- Er Nikola realisme eller luftslott?

- Jeg har ikke fasiten, og Nikola Tre er heller ikke bygget i noe annet enn en plastutgave ennå. Men personlig har jeg troen på hydrogen som energiform, og da vi var i Phoenix i påsken på Nikola event (LINK) så fikk jeg en veldig god følelse for at dette var realistisk og framtidsrettet. Det jeg er helt sikker på er at dette kommer til å utvikle seg meget fort nå. Så får vi se da, om det er Nikola eller noen andre som får det til…