Logistikkmaskinen ASKO NORD AS

ASKO Nord dekker området fra Å i Lofoten til Pasvik i Finnmark. 72 mil i luftlinje, men følger man veinettet er det 1282 kilometer som skal tilbakelegges. Langdistribusjon, med andre ord.

Distribusjonssjef i ASKO NORD, Johnny Johannessen, driver det han hevder er Nord-Norges råeste logistikkmaskin.
Distribusjonssjef i ASKO NORD, Johnny Johannessen, driver det han hevder er Nord-Norges råeste logistikkmaskin.
Sist oppdatert
ASKO NORD - logistikkmaskinen
ASKO NORD - logistikkmaskinen

Fakta

ASKO eies av Norgesgruppen og er et distribusjonsselskap for dagligvarebransjen.

Hver region er et eget selskap med eget bilmateriell og ansvar for sin drift.

ASKO NORD omsetter for to milliarder kroner i året med sine140 ansatte og har 14 egne vogntog.

På transportkontoret i Ramjord sitter det tre trafikkstyrere og en transportsjef.

Fordelingen mellom egen transport og eksterne transportører er rundt 50/50.

I hovedsak får alle kunder levering neste dag etter produksjon i Ramfjord, uavhengig av hvor de befinner seg på det 1282 kilometer lange rutenettet ASKO NORD skal dekke.

Distribusjonssjef Johnny Johannessen i ASKO NORD AS har desidert flest kilometer å ta hensyn til i ASKO sitt landsdekkende logistikksystem. Alt går på vei, mens Hurtigruten fungerer som backup.

- Vi har 14 egne vogntog som vi bruker til å kjøre ut varer i en omkrets av 300 kilometer. Det som skal lengre avgårde går med faste innleide transportører, forklarer han mens vi kikker på kartet over Troms og Finnmark.

Finnmark er fordelt på tre underleverandører: Øst-Finnmark har knutepunkt og egen terminal i Tana og varene fraktes dit av Postnord, før All Transport tar seg av videre distribusjon. Midt- og Vest-Finnmark tar HAKO Transport i Lakselv seg av, mens regionen Alta og Hammerfest fraktes av Bring og underleverandøren Skoglund Transport med tre biler i faste ruter fem ganger i uken.

Lofoten og Vesterålen leveres gjennom en samarbeidspartner i Sortland, der ASKO har stasjonert et vogntog. Mellom Harstad og Storslett kjører man ut med egne biler fra terminalen i Ramfjord utenfor Tromsø.

Neste dag

- Alt som lastes her leveres neste dag hos kunde, om det er Pasvik, Mehamn eller Reine i Lofoten. Det er vi litt stolte av. Vi liker å kalle oss Nord-Norges råeste logistikkmaskin, sier Johannessen.

Med kjøle- og frysevarer er kravene til kvalitet meget høye på det ASKO driver med. Derfor vekter de kvaliteten meget høyt når de inngår avtaler med undertransportører.

Alle er underlagt de samme krav til temperaturlogging og renhold som på egne biler.

De blir revidert en gang i året og alt materiell som er i bruk skal godkjennes av ASKO.

- Tilbakemeldingene fra kundene på sjåfører og leveringskvalitet er meget høy her nord.

Minste kontrakttid for en transportør er tre år i ASKO. Det er dermed rom for å planlegge for kvalitet. Vi kjøper forutsigbarhet, fastslår han.

Leveringsvindu

- Vi har mye dyr distribusjon, siden vi leverer til den ytterste nøgne ø. Ofte må vi samkjøre med lokale ferger og hurtigbåter. I tillegg har ASKO såkalt lukket løsning, noe som betyr at vi tar absolutt alt av emballasje i retur fra butikkene og sorterer det i egen miljøstasjon på vårt anlegg. Papp, plast, tomgods, resirk, tompaller, glass og lyspærer sorteres her og leveres videre gjennom vår konsernavtale med Norsk Gjenvinning, forklarer Johannessen.

Ruten TransportMagasinet var med på er den lengste ASKO har.

Les også: Kortreist mat er for pyser

- Postnord er transportør for oss på denne ruten, mens de har All Transport i Tana som underleverandør. Dette opplegget har vi kjørt siden 2010. Før det hadde vi terminal i Vadsø med egen bil og egne folk. Logistikkmessig ligger Tana mer sentralt.

Varene er 90 prosent ferdig lastet når de går ut herfra. En liten del av lasset losses på terminalen i Tana, før hovedmengden går direkte til butikk.

Vi har en tralle hver dag til Tana og hver fredag sender vi en ekstra direkte til Kirkenes.

Vi leverer både til butikker og storhusholdning. Forsvaret er en stor kunde her nord, opplyser distribusjonssjefen.

Gate closed

Terminalen i Ramfjord fungerer nærmest som en flyplass, der alle avgangene har forskjellig ruteplan og klokkeslett. Johnny Johannessen forklarer:

- Vi har et leveringsvindu hos hver kunde på 45 minutter. Når kunden da kanskje er 12 timer unna, må vi komme avgårde i tide.

Vi har et utgående torg der varene plukkes og sammenstilles. De forholder seg til «siste tid torg», der alt skal være pakket og plassert på rett felt i hallen. Ni ansatte har som oppgave å komprimere varene, altså bygge lasset på paller i løpet av de to timene fra «siste tid torg» til lasting på bil, så vi får med oss mest mulig.

Det er avsatt to timer til lasting av bil også. Dette er det i hovedsak folk på terminalen som gjør, slik at sjåføren kan sette seg uthvilt i bilen og ta fatt på sin del av jobben.

Det er som på Gardermoen, når lastingen begynner er det «Gate closed».

Gentlemen

ASKO NORD tok i bruk nytt driftssystem «utgående torg» 18. februar i fjor og det har ifølge de ansatte gått på skinner. Transportavdelingen her leverer meget gode resultater med en presisjon på 93 prosent i forhold til leveringstid. Landsgjennomsnittet i ASKO er rundt 90 prosent. Det er ganske imponerende når man ser på topografi, værforhold og avstander.

- Alle våre sjåfører, også fast innleide, kurses i trafikksikkerhet, kjøreadferd og matvaresikkerhet. Vi har sjåførmøter flere ganger i året.

Hovedbudskapet er at vi skal være landeveiens gentlemen. Det skal aldri være tvil om at bilene fra ASKO skal fremstå som gentlemen i trafikken. Dermed sier vi også at det er ingen sjåfører som får kjeft hvis de kommer for sent på grunn av dårlig føre eller andre uforutsette ting. Dette er en målbar filosofi, både på økonomi, bildrift og transportskader. Vi ser det også på våre sjåfører at de trives med å jobbe i et profesjonelt system, mener Johannessen.

Rekruttering

Likevel sliter ASKO med rekruttering. For å avhjelpe problemet har de nå besluttet å ansette sjåfører fremfor å søke etter vikarer. ASKO NORD velger heller en overkapasitet på sjåfører enn å satse på vikarer for å dekke inn sykefravær og slike ting.

- Når vi snakker om rekruttering tror jeg også at andre forhold spiller inn når unge mennesker skal vurdere en jobb hos oss. Du skal ikke bare kjøre bil og være landeveiens gentleman, men man må også være motorkyndig, kunne matvaresikkerhet og være matematiker. For å regne ut hvor mye du har lov å kjøre i løpet av 14 dager eller tre uker, skal du være kyndig i matematikk. Ta vår rute til Tana. Der er man pålagt å ta pause midt inne i Finland, der det bare er du og ulven. Om du er trøtt eller ikke, må du sitte der og telle minutter. Hvileplasser for tungtransport er fraværende her i nord.

Så når jeg sa at vi skal være landeveiens gentlemen, så er det ikke dermed sagt at landeveien behandler oss som det.

Spennende 2014

Vogntog og vinterføre er jo i vinden i media om dagen, så Johannessen stiller seg noen spørsmål om veivedlikeholdet her til lands.

- Hvorfor er veien så glatt? Hvor er kravene til friksjon når det er så glatt at man ikke kan stå på beina og samtidig skal holde 50 tonn på veien? Avisartiklene avsluttes ofte med at strøbil er på vei. Den burde etter min mening allerede vært på vei. Vi er for lite preventive, mener han.

Hvis bilene til Tana av en eller annen grunn ikke når frem, kommer All Transport i møte og henter tralla. ASKO NORD får da melding og sender ut felles sms til alle kunder om at glatte eller stengte veier fører til forsinkelser.

Transportkontoret har vakttelefon 24 timer i døgnet. De får også alarmer fra aggregater hvis feil oppstår. Verdien på et semilass med matvarer ligger på rundt 800 tusen kroner til over en million, så det gjelder å få ting i orden igjen.

- 2014 blir spennende for oss. Vi skal innlemme BAMA i terminalen, slik at vi også skal frakte frukt og grønt på våre ruter. Det blir en bra volumøkning og krever flere biler, bekrefter Johnny Johannessen.

Distribusjonssjefen har ansvar for alt som skjer etter at varene er kommet på lager i Ramfjord. Det betyr plukk av varmt, kjøl og frys. Sammenstilling, transportkontor og all distribusjon. I tillegg har han ansvar for terminalbygget og er sikkerhetsansvarlig.

- Jeg har ingen problemer med å fylle dagene. Vi har heldigvis veldig godt arbeidsmiljø med høy humorfaktor. Jeg har jobbet med logistikk i over 30 år og det opplegget vi har her er imponerende. Det er artig å være med på. Vi er et stort apparat som er i konstant bevegelse, avslutter Johanessen.

Slik ser rutenettet i ASKO NORD ut. Det mangler ikke mye på at de dekker halve Norge.
Slik ser rutenettet i ASKO NORD ut. Det mangler ikke mye på at de dekker halve Norge.

Denne saken ble første gang publisert 28/03 2014, og sist oppdatert 07/04 2017