Hurramegrundt i Statens vegvesen

Etaten står foran en mektig omorganisering fra nyttår av. Snaut 7000 ansatte skal etter hvert bli til 4500. Og de lokaliseres dels på nye steder.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte i dag sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.
Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte i dag sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet. Foto: Knut Opeide
Publisert

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte altså i dag sitt forslag til departementet. Bakgrunnen er ikke minst regionreformen som gjør at administrasjonen av fylkesveiene overføres til fylkeskommunene – og dermed bytter nesten 2000 ansatte også arbeidsgiver.

Men selv med omplassering av folk, er det vegvesenet på slankekur i antall ansatt. Frem mot 2024 er de etter tallene fra Grimsrud og grov hoderegning ca 500 færre mennesker.

For oss brukere er det kanskje mest påtagelig at antall trafikkstasjoner reduseres fra 74 til 52. Dels er dette løst allerede ved at Statens vegvesen har utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger som kan brukes på egen pc eller mobil.

- Jobben med å utvikle digitale løsninger fortsetter. Samtidig kan vi nå vri ressurser fra skrankene slik at vi kan gi trafikanter bedre opplæring og gjennomføre flere kontroller langs veiene, argumenterer kst. vegdirektør Grimsrud.

Men for de ansatte i vegvesenet er det MYE nytt å forholde seg til.

For eksempel for de 270 arbeidsplassene i Oslo som flyttes lenger ut i landet. Og til nye regioner. Grimsrud foreslår følgende til Samferdselsdepartementet:

Seks nye divisjoner opprettes og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene. Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder

  • Divisjon Veg: Tromsø
  • Divisjon Transport og samfunn: Trondheim
  • Divisjon Utbygging: Bergen
  • Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal
  • Divisjon IT: Drammen
  • Divisjon Fellesfunksjoner: Moss

Det blir også opprettet fem regionale sentra blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer. Det vil dermed skje med utgangspunkt i der Statens vegvesen i dag har sine regionvegkontor.

Les hele forslaget om lokalisering i rapport her.