Mer gods, men kortere frakt for norske biler

Massetransporten dominerer. Her er status så langt.

Vi kjørte mindre, men med mer gods enn i 3. kvartal 2015. Foto: Svein-Ove Arnesen
Vi kjørte mindre, men med mer gods enn i 3. kvartal 2015. Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert

Vi kan mene og synse så mye vi vil - det er guruene i Statistisk sentralbyrå som til syvende og sist har svaret. Nå melder de om tredje kvartal i fjor.

Norskregistrerte lastebiler transporterte 70,8 million tonn gods i 3. kvartal 2016, 6,8 prosent mer enn i tilsvarende kvartal 2015.

Men selv om det ble transportert mer gods, gikk likevel det samla transportarbeidet ned med 9,1 prosent og endte på 5,2 milliarder tonnkilometer.

Innenlands utførte norskregistrerte lastebiler et transportarbeid på 4,6 milliarder tonnkilometer, 9,6 prosent mindre enn 3. kvartal i 2015. Lastebilene fraktet 69,6 millioner tonn gods, som er 7,1 prosent mer enn samme periode året før.

Også for utenlandske turer var det en nedgang. Både transportarbeid og transportert mengde gikk ned med henholdsvis 5,4 og 8,9 prosent.

361 millioner kilometer med gods

Totalt kjørte norske lastebiler 25,6 millioner kilometer mindre enn i 3. kvartal 2015. Av i alt 506 millioner kjørte kilometer ble 361 millioner kjørt med gods. Dette utgjør en tomkjøringsandel på 28,5 prosent, 3,8 prosentpoeng høyere enn i tilsvarende kvartal 2015. På nasjonale turer tilbakela lastebilene 332 millioner kilometer med last, 40 millioner kilometer mindre enn i samme kvartal i fjor.

Kortere gjennomsnittlig transportlengde per tonn

Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn for nasjonal transport gikk ned fra 78 til 66 kilometer sammenlignet med 3. kvartal 2015. For den internasjonale transporten økte gjennomsnittlig transportlengde fra 500 til 519 kilometer per tonn.

Massetransport dominerer

Norske lastebiler fraktet nesten 43 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i 3. kvartal 2016. Massetransporten økte dermed med 10,4 prosent fra samme kvartal 2015. Massetransporten utgjorde 60,8 prosent av den totale transportmengden i 3. kvartal 2016. Siden massetransporten utføres over kortere avstander, utgjør transport av grus, sand og så videre bare 29,2 prosent av det totale transportarbeidet. Det er transportert stykkgods som dominerer transportarbeidet fordi stykkgods transporteres lengre.